Innovasjonsprosjekt om intelligent drift av elbusser

Teknologiselskapet Sagasystem AS har i samarbeid med bussoperatøren Norgesbuss blitt tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å optimalisere drift av elbusser, basert på algoritmer for maskinlæring.

Sagasystem og Innovasjon Norge har undertegnet en avtale om støtte til et innovasjonsprosjekt med samlet kostnadsramme på 14 MNOK. Et hovedmål med prosjektet er å gjøre kollektivtrafikken mer effektiv, gjennom å optimalisere drift og energiforbruk for elbusser.

«Dette er en viktig del av det grønne skiftet som hele kollektivbransjen er samlet om», sier Robert Eriksen Jacobsen, daglig leder i Sagasystem AS.

De tilgjengelige systemene i markedet for håndtering av ladeinfrastruktur for kjøretøy er ikke samkjørt med de systemene som kollektivbransjen bruker for sanntidsovervåking av kjøretøyflåten.

En viktig del av prosjektet er derfor å bygge videre på Sagasystems Tenix-plattform, ved å samle stordata fra kjøretøy og ladeinfrastruktur og bruke disse dataene til å generere algoritmer for maskinlæring. Disse algoritmene vil bidra til å optimalisere driften av kjøretøyflåten, blant annet ved å fange opp feilsituasjoner og påse at riktig kjøretøy brukes til riktig kjøreoppdrag og til riktig tid. Slik sikres både en effektiv, grønn, energibruk og en best mulig opplevelse for kollektivkundene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.