Ny daglig leder i Bertel O. Steen Agder

Leif Erik Vik tiltrådte som ny daglig leder i Bertel O. Steen Agder AS 1. januar 2019. Han tok over stillingen etter Morten Simon Moe.

Bertel O. Steen Agder består av tre avdelinger, Arendal, Kristiansand og Kristiansand Vare Last Buss, og representerer et bredt produktspekter både på salg av nye biler, brukte biler og på servicemarkedet. I 30 år har Morten Simon Moe ledet og utviklet de tre lokasjonene, og han ønsket nå å slippe til nye krefter.

– Jeg har hatt tre fantastiske tiår som daglig leder i Bertel O. Steen Agder. Det er tre forhandlere med dedikerte medarbeidere som forvalter produkter og tjenester som vi er stolte av. Nå er tiden moden for å slippe til nye krefter for å sikre og å utvikle den daglige driften videre, sier Morten Simon Moe.

Bertel O. Steen Agder AS eies 40 % av Morten Simon Moe og 60 % av Bertel O. Steen. Moe vil fortsette som eier og styremedlem i Bertel O. Steen Agder.

Ny daglig leder fra egne rekker
Leif Erik Vik kommer fra stillingen som driftsdirektør i Bertel O. Steen Agder. Vik startet som lærling i 1991, og har gått gradene frem til han nå ved årsskiftet overtok som daglig leder i selskapet.

– I Bertel O. Steen satser vi langsiktig på å utvikle våre medarbeidere slik at de stadig får større ansvarsområder og utvider sin kunnskap. Utnevnelsen av Leif Erik Vik som ny daglig leder i Bertel O. Steen Agder er et bevis på denne bevisste strategien i vårt konsern. Jeg er trygg på at Bertel O. Steen Agder vil fortsette den gode driften og utviklingen under Leif Eriks ledelse, sier Eirik Lohne, styreleder i Bertel O. Steen Agder.

– Samtidig vil jeg takke Morten Simon Moe for innsatsen som daglig leder over disse årene og ikke minst den gode måten han forvalter sin del av eierskapet på sammen med Bertel O. Steen AS, sier Lohne.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.