Ny aktør satser på bærekraftig transport

Busco AS er et nytt navn i buss-Norge. Men det er to kjente ansikter som står bak. Espen Husvik fra Bussexperten AS og Pål Hansen fra Hanum Buss & Bil AS har slått seg stort opp på buss hver for seg, men nå bygger de videre under det felles navnet Busco AS. Og det med helt nytt merke i Norge, Isuzu Buss.

Både Bussexperten og Hanum Buss & Bil har i flere år omsatt mellom 250 og 300 busser. Dette har ofte vært pent brukte og til dels nyere busser inn mot tur, rute, camping- og russebussmarkedet. Bussexperten har også bygget seg stor på ombygging av camping- og russebusser.

«Busco AS er et joint-venture selskap heleid av Bussexperten AS og Hanum Buss & Bil AS, to av de største aktørene i markedet på kjøp, salg og formidling av buss, men som altså har slått sine ressurser sammen til å bli markedsledende på dette nasjonalt. Busco AS sine eierselskaper har røtter tilbake til tidlig 2000-tallet, men med erfaring og kunnskap som strekker seg lengre tilbake i tid», sier Espen Husvik.

Kjent varemerke

Ett av eierselskapene, Bussexperten AS, er et kjent varemerke med lang fartstid i ombygging av busser og andre kjøretøy til blant annet camping, motorsport og nærings-formål.

«Dette ligger fortsatt igjen hos Bussexperten, men alt som forbinder med kjøp, salg og formidling av busser og kjøretøy er altså flyttet inn i Busco AS. Hanum Buss & Bil på sin side har i all hovedsak vært rettet mot kjøp, salg og formidling av buss, som nå også har blitt innlemmet i Busco AS», sier han videre.

Besøkte fabrikken

Forleden var gutta i Tyrkia for å besøke Isuzu Bus sin bussfabrikk utenfor hovedstaden Istanbul. Her fikk de sett alt fra utviklingssenteret og helt til bussen var ferdig produsert og testkjørt. Det de så var veldig tilfredsstillende og av busser som vil passe godt inn i det norske markedet. Både på anbud og på turvirksomhet.

«Vi mener at Isuzu har en produktportefølje som i stor grad møter det som forespørres i nasjonale transportkontrakter, både på by og lokaltrafikk», sier Husvik og tror kundene vil kunne finne modeller som passer dem perfekt.

«Ikke minst er Isuzu Bus langt fremme i utviklingen av elektriske alternativer og har allerede mange års fartstid og erfaring med EL-buss. Modell-utvalget her er allerede bra og blir enda bedre fra 2024 med å kunne tilby elektriske leddbusser i tillegg til eksisterende EL-portefølje med både midi og 12-meter alternativer. De er offensive og flere modeller er allerede kommet langt i prosessene med å kunne leveres som hel-elektriske alternativer, -noe vi mener treffer etterspørselen godt her til lands», sier Husvik og legger ikke skjul på at de nå vil sikte seg sterkt inn på anbudsmarkedet.

Anbudsmarkedet

«De fleste operatører på kommunale og fylkeskommunale kontrakter vil være aktuelle kunder for oss, spesielt innenfor EV-Segmentet, men også mindre private operatører vil i høyeste grad være potensielle kunder for dette. I tillegg har vi mange mindre, men solide turbilselskaper her til lands, som ikke nødvendigvis trenger eller ønsker 13-14 meter lange turbusser», legger Husvik til.

Men samtidig så er det et hull i turbussmarkedet gutta ønsker å tette. Midi-busser har ikke slått helt igjennom her i Norge. Stikk motsatt av resten av verden hvor midibussmarkedet har økt kraftig. Ofte har grunnen vært at klimaet gjør midibussen ganske så kostbare, og prisforskjellen mellom mellomstor buss og stor busser marginalt. Men gutta hos Busco mener de har prisgunstig og godt alternativ for det norske markedet. Konkurransedyktig og som vil dekke behovet.

«Innenfor turbuss-segmentet har også Isuzu mange gode alternativer, men i all hovedsak i midi-klassen. Her mener vi det finnes for få alternativer i dag og at det er god plass til en produsent som kan tilby full-gode «coach-løsninger» i størrelsene også under 10 meter. Vi har allerede bestilt opp flere busser i denne klassen som vil ankomme utover sommeren, slik at våre kunder kan få se og teste produktene her hjemme», sier Husvik og viser til at fabrikken allerede har levert busser til det svenske og danske markedet med gode tilbakemeldinger fra kunder.

Testkjørt Isuzu Bus

Bussmagasinet var for en tid siden i Sverige og testkjørte Isuzu Bus som var tilpasset det nordiske markedet. Ekstra isolasjon, bedre rustbeskyttelse og bedre klimapakke var noe av det som en kunne se som ekstra på disse bussene. Filmen, samt den siste testen redaksjonen gjorde i Tyrkia ligger ute på Bussmagasinet sin YouTube kanal.

Ettermarkedet er også viktig når en etablerer et nytt bussmerke inn på det norske markedet. Dette har Busco jobbet med. De har både egne verksteder og samarbeider med eksterne aktører. Delelager skal vært på plass samtidig som de første bussene triller ut på norske veier.

Dyktige ansatte

«I dag sysselsetter Busco AS og eierselskapene om lag 10 ansatte her i Norge i tillegg til en rekke innleide sjåfører ved behov. Til høsten vil vi allerede ha flere demobusser i forskjellige versjoner på lager samt at vi vil få inn en 12 meter elektrisk buss for test, demo og prøvekjøringer», sier Husvik.

Samtidig så vil Bussexperten fortsette i dagens form. De mange kundene som ønsker seg ombygde busser av alle slag skal fortsatt kunne få prisgunstige tilbud og få bygget etter ønske.

«Bussexperten AS vil fortsette i dagens form også i fremtiden. Den eneste endringen er at kjøp og salg av «ordinære busser» ikke vil skje igjennom Bussexperten AS som tidligere, men igjennom Busco AS», forteller Husvik.

«Busser og andre kjøretøy i forbindelse med ombygging vil dog fortsatt håndteres på samme måte, slik at en kunde som ønsker sin buss ombygget av Bussexperten, fortsatt vil kunne gjøre dette akkurat som tidligere», avslutter Husvik.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.