MAN møter kostnadsøkning og sjåførmangel med selvkjørende busser

MAN Truck & Bus satser nå på å øke satsningen på selvkjørende busser. Slike løsninger vil hjelpe til både og holde kostnadene nede og møte en stadig større mangel på sjåfører. Selskapet sikter mot serieproduksjon av slik busser mot slutten av inneværende tiår.

For å få til dette, har MAN innledet et samarbeid med teknologiselskapet Mobileye som antas å være blant de fremst når det gjelder utvikling av teknologier for autonome (selvkjørende) kjøretøy. Samarbeidet er i denne sammenhengen ment å resultere i autonome bybusser.

Det er mange utfordringer i dette arbeidet. Det gjelder ikke bare å få selvkjørende busser til å reagere korrekt i et komplekst trafikkmiljø, men også ivareta andre oppgaver en sjåfør har. Det gjelder blant annet å kommunisere med passasjerer, selge eller kontrollere billetter, håndtere konfliktsituasjoner og reagere på uforutsette situasjoner som trafikkomlegginger og ulykker.

Den første autonome bussen er ventet å komme i trafikk i München i løpet av 2025. Det er snakk om en MAN Lion’s City E elbuss som skal ha en sikkerhetssjåfør om bord innenfor et forskningsprosjekt med en rekke deltakere, blant annet München by, samferdselsmyndighetene og forskningsinstitusjoner. Bussen skal blant annet trafikkere en rute gjennom Olympiaparken. MAN planlegger ytterligere pilotprosjekter hvor autonome busser skal benyttes av ordinære bussoperatører.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.