Norske veier nest sikrest i verden

Den internasjonale bilorganisasjonen FINN, som ikke skal forveksles med den norske annonseringstjenesten med samme navn, har igjen gjennomført en undersøkelse av sikkerheten på verdens veier, og Norge havner på andreplassen, etter Nederland.

FINN benytter en metode hvor man undersøker antall trafikkdrepte pr. 100.000 innbyggere, kvaliteten på veiene, trafikkmengde, andel som bruker setebelter, dødsulykker relatert til alkohol, foruten maksimal hastighet i byer og på motorveier. Dette resulterer i en poengsum, og her kommer altså Norge på andreplassen etter Nederland. På delt tredjeplass kommer Sverige og Estland, og deretter følger Spania, Storbritannia, Finland, Island, Tyskland og Japan.

Hvis vi snur listen og finner de fem verste, ser rekkefølgen slik ut: Argentina, USA, Hellas, Mexico og Malaysia.

Her er det viktig å merke seg at rangeringen kun gjelder land hvor FINN har kunnet innhente statistiske data på alle parametere som benyttes i poenggivningen. Den innebærer at ingen land i Afrika og svært får i Asia er kommet med. Derfor finnes det uten tvil mange verre land enn de fem som er nevnt i avsnittet ovenfor.

Årsakene til at Norge kommer godt ut i denne undersøkelsen, er få trafikkdrepte, høy grad av bilbeltebruk, relativt få alkoholrelaterte trafikkdødsfall og lav maksimalhastighet på motorveiene. Ser man på veiens generelle kvalitet, kommer Norge relativt dårlig ut med bare Island bak seg av de ti beste landene.

Nr. 2 på trafikkdrepte

Undersøkelsen har også en kåring etter antall trafikkdrepte pr. 100.000 innbyggere. Her kommer Island best ut med 2,05 med Norge på plassen bak med 2,12. På de neste plassene følger Sveits, Irland og Sverige.

Denne kåringen har også en versting-liste hvor Saudi Arabia er registrert med hele 35,94 trafikkdrepte av 100.000 innbyggere. På de neste bunnplassene finner vi Malaysia, Kuwait og Colombia. Generelt ser vi at land i Sør-Amerika og Asia kommer dårlig ut. Men det er også grunn til å merke seg at et land som USA kommer relativt elendig ut, med 12,67 trafikkdrepte pr. 100.000 innbyggere. Europeiske land med dårlig score på versting-listen er Romania, Polen og Portugal.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.