Mener Klasse 2 laventrebusser må unntas fra kommende utslippskrav

EU-kommisjonen foreslo tidligere i år at alle bybusser skal være utslippsfrie fra 2030. Det har fått de europeiske bransjeorganisasjonene UITP, IRU and ACEA til å reagere.

Bakgrunnen er at forslaget fra EU-kommisjonen også inkluderer Klasse 2 busser i laventreutførelse. Slike busser benyttes ofte på lengre ruter, både regionalt og mellom byer og tettsteder og derfor vil være vanskeligere å dekarbonisere helt på så vidt kort sikt som i 2030.

I et felles brev til EU-kommisjonen gir de tre organisasjonene kommisjonen kred for å påskynde det grønne skiftet. Men de uttrykker også at de på vegne av sine medlemmer må påpeke at ting går litt for fort. Det blir blant annet påpekt at mange selskaper nylig har investert i busser for biogass for å få ned utslippene på regionale ruter og i intercity-trafikk. Derfor blir det kostnadskrevende med ny omlegging om få år.

Et annet argument er at busser som skal operere på lengre ruter, krever lademuligheter underveis. Slik det ligger an i dag, vil ikke denne infrastrukturen i tilstrekkelig grad være på plass i 2030. Da stiller det seg annerledes med rene bybusser som i de fleste tilfeller klarer seg med depotlading med eventuelt påfyll av strøm på enkelte holdeplasser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.