Norsk kollektivtransport kommer dårlig ut i Greenpeace-rapport

Norges kollektivtransport kommer dårlig ut i en internasjonal Greenpeace-rapport som tar for seg 30 europeiske land, altså EU pluss Norge, Sveits og Storbritannia. En 26.-plass er vel ikke så mye å skryte av. Oslo kommer litt bedre ut.

Rapporten rangerer landene og hovedstedene ut fra fire kriterier:
– Hvor enkelt billettsystemet er
– Prisen på måneds- eller sesongbillett
– Eventuelle rabatter for sosialt vanskeligstilte grupper
– Momsnivået på billettene

Norge kommer på en høyst beskjeden 26.-plass av de 31 landene. I landskonkurransen fikk Norge 3 av mulig 100 poeng for et moderat moms-nivå på 12 prosent. Norge får stryk for at det ikke finnes noen form for klimabillett eller et felles årskort for alle jernbanelinjer.

1. Luxembourg 100 poeng

2. Malta 88 poeng

3. Østerrike 81 poeng

4. Tyskland (69 poeng

5. Kypros 63 poeng

6. Spania 62 poeng

7. Sveits 58 poeng

8. Ungarn 54 poeng

9. Nederland 46 poeng

10. Estland 45 poeng

27. Norge 3 poeng

Hovedstedene

Vi kommer bedre ut når det gjelder rangeringen av hovedstedene. Her kommer Norge på 20.-plass som faktisk er best i Norden. Relativt greie billettpriser foruten rabatter for blinde og uføre trekker i riktig retning.

1. Tallinn, Estland 100 poeng

1. Luxembourg, Luxembourg 100 poeng

1. Valletta, Malta 100 poeng

4. Praha, Tsjekkia 98 poeng

5. Bratislava, Slovakia 91 poeng

6. Madrid, Spania 89,3 poeng

7. Roma, Italia 88,6 poeng

8. Wien, Østerrike 88,57 poeng

9. Aten, Hellas 88,54 poeng

10. Sofia, Bulgaria 84,3 poeng

20. Oslo Norge 74 poeng

Rapporten er del av et europeisk Greenpeace-initiativ for å få europeiske land til å finne gode løsninger for såkalte klimabilletter.

Klimabilletter er billige sesongbilletter for kollektivtransport, gyldige på alle former for offentlig transport i et land eller en bestemt region. Slike billetter må være enkle og inkluderende, ha stor rekkevidde og omfatte flere transportmidler. Tanken er å gjøre offentlig transport billig nok for alle, slik at folk kan bytte fra privatbiler til grønnere transportformer, noe som vil bidra til å håndtere klimakrisen.

– Mange nordmenn er helt avhengige av å ta tog, buss, ferje, trikk og T-bane for å komme seg rundt, og bærekraftig reising skal ikke være noe luksusgode. Å innføre enkle og rimelige billetter er et godt og utjevnende tiltak, både sosialt og for klimaet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– Vi utfordrer politikerne til å innføre et nasjonalt månedskort, som blant annet Tyskland har testet med stor suksess. Mange politiske partier overbyr hverandre for å hjelpe bilistene. Hvor er den historiske satsingen på kollektivt, som både hjelper folk økonomisk og kutter utslipp, spør Pleym.

Den ideelle klimabilletten finnes foreløpig ikke i Europa, men det finnes interessante initiativer i Østerrike, Estland, Tyskland, Luxembourg, Malta og Spania.

Kun tre land har innført relativt rimelige billetter som kan brukes i hele landet: Østerrike, Tyskland og Ungarn.

Merk: Rangeringen ble gjort før Ruter endret billettprisene i Oslo-området 16. og 25. april. Da ble det også gratis for asylsøkere i Oslo og Viken å kjøre kollektivt, som er et eksempel på en sosial rabatt, slik Greenpeace etterlyser.

Rapporten tar for seg hensynet til de reisende. Den ser ikke på kollektivtrafikkens klimaavtrykk. Hadde den gjort det, ville elektrifiseringen av busstrafikken i Oslo og en del andre byer trolig fått Norge og Oslo høyere opp på listene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.