Nordlandsbuss vant Salten – Boreal får kjøre først

Laveste pris avgjorde Salten i Nordland. Og det var Nordlandsbuss som la inn laveste pris. Men først får Boreal lov å kjøre der i i et mellomanbud fra 1. januar 2020 til og med juni 2021.

Det er laveste pris som oftes avgjøre bussanbudene i Norge. Og slik gikk det også da Salten forleden ble avgjort. Grunnet at anbudet måtte lyses ut i flere omganger, så ble det lyst ut et mellomanbud som Boreal vant.

Dermed skal Boreal kjøre buss i området fra 1. januar 2020 til 1. juli 2021. Og da tar Nordlandsbuss over for de neste ti årene.

-Dette er det største buss-anbudet i Nordland. Nordlandsbuss får et oppdrag som vil ta store miljø-kutt på offentlig kollektivtransport, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Tett mellom to tilbydere

Fire tilbydere leverte fem anbud. Alle anbudene var godkjent. Da er det laveste pris som vinner. På et tilbud på nærmere 1,5 milliarder, var det bare om lag 1,5 millioner kroner, 150 000 kroner årlig, som skilte de to laveste tilbudene.

-Nordlandsbuss leverte lavest pris, og skal drifte bussene i Salten fra 1. juli 2021, og ti år framover, fastslår Bentzen.

Fordi anbudet måtte lyses ut flere ganger, ble et «midlertidig» anbud lyst ut for å drifte bussene i Salten fra 1. januar 2020 og ut juni 2021. Boreal buss AS, vant dette anbudet og overtar driften fra Nordlandsbuss i ett og et halvt år fra årsskiftet.

Elbusser kommer til Bodø

-I mellomperioden vil vi bygge ut ladeinfrastruktur og oppstillingsplasser, sånn at vi kan starte en helt ny æra innen kollektivtransport i Nordland fra 2021. Med en av landets første nullutslipps bussbyer som en del av anbudet, underbygger Bentzen.

I tillegg til drift av Bodøs lokalbusser, inngår også distriktsrutene i Salten i samme anbudet.

Nye, moderne busser

-Det betyr nye, moderne busser, med god komfort, og ikke minst skal det være sikre busser på alle ulike føreforhold. Alle reisende i Salten kan glede seg, avslutter samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen.

De tre andre som leverte anbud i tillegg til Nordlandsbuss as, er Boreal buss as, Norgesbuss as og L/L Setesdal bilruter. Frist for å klage på valg av tilbyder er onsdag 08.01.2020 kl. 12:00.

Foto: Rune Breimo/Blackwolf

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.