Norges første svanemerkede bussvaskehall

Vy buss avdeling Eidsvoll går foran og har fått Norges første Svanemerkede bussvaskehall. Dette er et stort miljømessig gjennombrudd for norsk kollektrivtransport.

Ordfører Jon Erik Vika fikk gleden av å klippe snora under åpningen. Han er stolt over at Eidsvoll er først i Norge og trakk frem at vaskehallen er viktig for både økonomi og miljø i kommunen. Også regiondirektør i Vy buss, Per Nilsen, var godt fornøyd:

-Eidsvoll var et naturlig sted å begynne for oss i forbindelse med det nye anbudet på Romerike. Her er det ståpå vilje og positiv innstilling som gjør at vi får ting gjort relatert til spennende prosjekter. Vy buss skal være best på miljø, og denne renseteknologien er noe vi kan jobbe inn i flere av Vy buss sine vaskeanlegg, sa Nilsen under åpningen.

Strenge miljøkrav gav nyvinning på vaskefronten
Vaskehallen skal levere vask av Vy sine busser tilknyttet Ruters busskjøring på Øvre Romerike, et resultat av Ruters anbud for kollektivtransport på Romerike de kommende 8-10 årene. Anlegget har viktig signaleffekt til hele kollektivtrafikk-bransjen og er en viktig brikke mot mer miljøvennlig samferdsel i Norge og på Romerike.

Administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen la i sin tale vekt på viktigheten av å ha gode underleverandører som tar ansvar. Det samme gjorde fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes:

– I Viken jobber vi mye og helhetlig med FNs bærekraftmål. Derfor er det viktig for oss å ikke bare tenke nullutslipp i kollektivtrafikken, men at vi fokuserer på helheten. Vy sitt arbeid på Eidsvoll viser at vi kan stille tøffere innkjøpskrav til kjøretøyvask. Nå håper jeg vi får en miljødugnad for å få til flere slike anlegg over hele landet, sa Skinnes.

Bra for lokal vannforvaltning

– Vaskeanlegget hos Vy Buss på Eidsvoll er viktig fordi det viser at kollektivtrafikk kan driftes miljøriktig. Vaskehallen på Eidsvoll er en liten brikke i det store bildet, men forteller historien om en stor norsk virksomhet som tar ansvar for å minimere sin miljøpåvirkning. Industriutslipp til kommunalt rørnett fører til at kloakkrenseanleggene må investere i økt rensekapasitet. Å stoppe utslippene ved kilden har derfor store samfunnsøkonomiske fordeler, sier Bjørn Olav Strandli, markedsrådgiver i Miljømerking Norge. 

Den svanemerkede vaskehallen er gode nyheter for det lokale renseanlegget i Bårlidalen. Ved å redusere mengden forurensing og vann som renner inn til anlegget blir kapasitetsbehovet redusert. Det fører altså til besparelse for kommunen og skattebetalerne at slike vaskehaller etableres. Å sikre rent vann til innbyggerne er også et viktig aspekt. Dette er altså bra for både helse og økonomi og for dyr og natur i området. 

Vaskehallen vil kun bruke svanemerket vaskekjemi og rense avløpsvannet bedre enn noen ordinær vaskehall. Det har gitt 90 % gjenbruk av vaskevannet igjennom sommeren. Den estimerte vannbesparelsen er på om lag 2 800 000 liter vann årlig. Dette er gode nyheter for folk og livet i lokale vassdrag og i Oslofjorden.

Utslipp fra vaskehaller er et nasjonalt problem grunnet lite offentlig regulering. Vaskehallene har derfor høyt vannforbruk og for dårlige renseanlegg til å stoppe utslipp av farlige stoffer som oljefraksjoner, tungmetaller og andre miljøgifter. Utslipp av uønskede stoffer har blitt et omfattende problem for innlandet og kysten. Vannkvaliteten i Mjøsa, Glomma og Oslofjorden er blant problemområdene. I ytre Oslofjord er fiskedøden nærmest total. Miljøtiltak i innlandet er altså avgjørende for god vannkvalitet langs kysten. Vy Buss sin nyetablering på Eidsvoll er et bevis på at sunn næringsvirksomhet og miljø er en og samme sak.   

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.