Norge mest trafikksikkert – igjen

For andre år på rad er Norge kåret til det mest trafikksikre landet i verden. To andre land i Norden (de baltiske landene vil gjerne regnes blant oss) kommer på de to neste plassene, nemlig Island og Estland.

I den andre enden av skalaen finner vi at Sør-Afrika er det landet (blant de som er målt) med aller dårligst trafikksikkerhet foran Thailand. Mest oppsiktsvekkende er kanskje at USA har den tredje dårligste trafikksikkerheten, med andre ord en skamplett for bilens hjemland fremfor noen.

Det ligger selvsagt noen kriterier til grunn for denne kåringen. Ett av dem er antall trafikkdrepte pr. 100.000. Andre kriterier er blant annet maksimal motorveishastighet, bilbeltebruk i forsete, andel alkoholpåvirkede av trafikkdrepte og promillegrense for kjøring av motorkjøretøy. Når det gjelder den første, antall trafikkdrepte pr. 100.000 innbyggere ligger Norge faktisk ikke best. Her er vi på andreplassen bak Island, men bare marginalt. Men når Island kommer dårligere ut når det gjelder bilbeltebruk, andel alkoholpåvirkede trafikkdrepte og promillegrense i trafikken, så sniker Norge seg foran i total poengsum.

Av de øvrige nordiske landene finner vi Sverige på 8.-plass og Finland på 20, mens Danmark glimrer med sitt fravær i oversikten. Regner vi Baltikum med til oss nordboere, så er Latvia nr. 13 og Litauen nr. 17.

Noe som har vært betydelig debattert, er andelen alkoholpåvirkede av de trafikkdrepte. Land med strenge restriksjoner på omsetning av alkohol, som Norge, Sverige og Finland, kommer dårligere ut på dette punktet enn land som Estland hvor alkohol er kiosk- og dagligvare. Ser man på den nedre del av skalaen, merker man seg at over halvparten av de trafikkdrepte er alkoholpåvirket i Sør-Afrika og nesten tredjeparten i USA.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.