Ingen støtte til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett

Kollektivtrafikken sliter fortsatt med ettervirkninger eller koronapandemien, men ser ikke ut til å ha fått noen støtte til å endre utviklingen i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 12. mai.

Kollektivtrafikken sliter fortsatt med ettervirkninger eller koronapandemien, og har i motsetning til biltrafikken ikke fått tilbake andelen passasjerer fra siste «normalår» 2019. De økte drivstoffkostnadene kommer i tillegg til lavere billettinntekter og skaper ytterligere utfordringer for aktørene, heter det i en pressemelding fra Kollektivtrafikkforeningen.

Revidert nasjonalbudsjett ser ikke ut å ville følge opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 fra 23. januar 2022 hvor det heter: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt».

– Det blir en krevende situasjon framover, og vi er redd for å se kutt som kan føre oss inn i en negativ spiral med enda færre reisende, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen. – Vi er derfor svært skuffet over at regjeringen ikke vil følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra januar ytterligere.

– Situasjonen er svært bekymringsfull. Dersom ikke kollektivtrafikken evner å være konkurransedyktig i byene, vil det føre til økt kø, trengsel og framkommelighetsproblemer. Det blir en kostnad som løftes over på næringslivet og på enkeltpersoner, i tillegg til at man får problemer med å bygge opp under nullvekstmålet og klimamålene, avslutter Grøtting.

Kollektivtrafikken er en samfunnsnyttig tjeneste som i stor grad bidrar til å oppfylle både det tverrpolitiske nullvekstmålet i byene – som sier at all vekst skal kunne tas med kollektiv, sykkel og gange og som også bidrar sterkt til å oppfylle de offensive klimamålene Norge har. Det er to store utfordringer som kan hindre kollektivtrafikken i å bidra med full styrke til disse viktige samfunnsmålene:

Færre passasjerer og lavere billettinntekter enn før pandemien

Høye drivstoffutgifter

Begge disse utfordringene vil bidra negativt til oppnåelsen av nullvekstmålet og klimamålene, heter det i meldingen til Kollektivtrafikkforeningen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.