Nordisk samarbeid om hydrogen

Nordic Hydrogen Partnership (NHP) har fått finansiering av Nordic Innovation for å utvide samarbeidsprosjektet for hydrogenbasert tungtransport i de nordiske landene.

Norsk Hydrogenforum melder at Nordic Innovation fra 2022 gir NHP og partnere midler til å fortsette og utvide sine aktiviteter for utrulling av tunge hydrogenkjøretøyer og infrastruktur gjennom Next Wave-prosjektet (Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles), som en del av «Nordic Smart Mobility and Connectivity»-programmet.

Norsk Hydrogenforum, Vätgas Sverige, Brintbranchen, Icelandic New Energy, VTT Tech. Research Finland, og Kunnskapsbyen Lillestrøm, vil samarbeide med Everfuel i denne andre fasen av prosjektet.

– Vi er veldig glade for å ha Everfuel med oss i den kommende fasen av Next Wave. Prosjektet vil nå kunne gi et spesielt bidrag til hydrogeninfrastrukturen for større kjøretøy, ved å legge til rette for utvikling av en mobil hydrogentankstasjon (HRS), sier Next Waves prosjektleder, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, administrerende direktør i Norsk Hydrogenforum.

Everfuel vil bli med i prosjektpartnerskapet og lede utviklingen av en mobil HRS. En slik mobil hydrogentankstasjon vil gi potensielle kunder muligheten til å teste grønt hydrogen som alternativt drivstoff før de tar tyngre investeringsbeslutninger. Ettersom stasjonen kan flyttes etter behov, kan stasjonen i utgangspunktet brukes som en teststasjon og tjene som initial infrastruktur for førstegangsbrukere av grønt hydrogen.

– I løpet av den første fasen av prosjektet har de nordiske partnerne bygget en sterk kunnskapsbase og utviklet en felles forståelse. Vi ønsker å se Next Wave II lykkes og har derfor besluttet å fortsette vår støtte til prosjektet, sier Nina Egeli, Senior Innovation Adviser og Head of Nordic Green Mobility i Nordic Innovation.

– Next Wave-prosjektet tar for seg noen av dagens mest presserende utfordringer innen mobilitetsfeltet – hvordan dekarbonisere tunge kjøretøyer og dermed bidra til overordnede bærekraftsmål, samtidig som de skaper nye muligheter for nordiske bedrifter, sier Egeli.

EU trapper opp hydrogentempoet

Ukraina-invasjonen danner det tragiske bakteppet for at EU intensiverer arbeidet med grønne energikilder som hydrogen. Norge må ta del i dette arbeidet, mener Norsk Hydrogenforum (NHF).

I forrige uke la EU-kommisjonen frem den nye planen «REPowerEU» som skal kutte importen av fossile energikilder fra Russland. Målet er å sikre EU tilgang på rimelig, trygg og bærekraftig energi og samtidig fase ut fossilt brensel. – Vi må øke farten i overgangen til grønne energikilder, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

REPowerEU vil øke ambisjonsnivået fra «Fit for 55», foreløpig ved å utplasser 900 GW vind- og solenergi innen 2030. Ved å øke hastigheten på utbyggingen av vind og solenergi vil EU-kommisjonen skaffe 80 GW ekstra til å støtte økt produksjon av grønt hydrogen.

Hydrogen Accelerator

Ved å iverksette et «Hydrogen Accelerator»-program, vil REPowerEU stimulere til ytterligere 15 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030. Dette kommer i tillegg til de 5,6 millioner tonnene som allerede er forutsatt under den eksisterende hydrogenstrategien, og inkluder 10 millioner tonn importert hydrogen fra «ulike kilder», samt økt produksjon på fem millioner tonn hydrogen i EU.

– Med dette akseleratorprogrammet for hydrogen, er dette i praksis også en klar oppfordring fra EU om at alle land nå må intensivere produksjonen av fornybar energi, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Hun mener norske myndigheter nå må kjenne sin besøkelsestid. – EU erkjenner at de er avhengig av å importere hydrogen, og det kan gi store muligheter for den norske hydrogenbransjen. Et av punktene i EUs tiltaksplan er å fremskynde tillatelse av nye prosjekter og redusere byråkratiet.

Denne skissen viser hvorfor det er viktig for EU å intensivere utviklingen av hydrogen som energibærer. Det trengs et krafttak for å gjøre EU mindre avhengig av gass fra Russland. Skissen viser andel av importert naturgass til EU. Kilde: EU-kommisjonen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.