Eberspächer presenterer hydrogen-løsninger

Eberspächer Group, kommer blant annet til å vise hydrogen-løsninger på Hannover Messe som går av stabelen i tidsrommet 30. mai til 2. juni.

Eberspächer er blant annet kjent for sin teknologi når det gjelder eksosetterbehandling. Dette innebærer at gruppen jobber mye med kjemiske løsninger, og det vil man også utnytte når det gjelder løsninger for å benytte hydrogen som energibærer.

Når man snakker om hydrogen som drivstoff i kjøretøyer, dreier det seg som oftest om hydrogen benyttet i brenselceller som igjen produserer strøm til elektriske fremdriftsmotorer. Men hydrogen kan også brukes direkte som drivstoff i tilpassede forbrenningsmotorer. Selve forbrenningen er CO2-nøytral, men produserer relativt store mengder nitrogenoksider (NOx). Eberspächer kommer til å vise løsninger for omdanning av NOx til ufarlig nitrogen. Det samme skjer i etterbehandlingssystemene for forbrenningsmotorer som går på diesel. Eberspächer mener at forbrenningsmotorer som benytter hydrogen, vil være et viktig element for når det gjelder CO2-nøytral tyngre transport, både lastebiler og busser.

Eberspächer kommer også til å presentere løsninger for brenselceller på utstillingen i Hannover.

Eberspächer Group har hovedkontor i Esslingen i Tyskland, men har en verdensomspennende virksomhet med nær 10.000 ansatte. Gruppen er særlig kjent når det gjelder avgassteknologi og andre løsninger forveigående kjøretøy av alle slag.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.