Nordisk busstandard mulig klar til årsskiftet

Kollektivtrafikkforeningen er svært fornøyd med at bransjen i fellesskap nå har fått på plass en norsk standard for rutebusser. Kollektivtrafikkforeningen har vært spesielt opptatt av å bringe kundeperspektivet inn i dette arbeidet, og representanter fra foreningen har sammen med andre deler av bransjen gjort en stor jobb med standarden som ble lansert av Standard Norge den 16. oktober.

Det norske bussmarkedet er i internasjonal sammenheng relativt lite. Det selges drøyt 1000 busser pr år, noe som er for lite til å få et velfungerende marked og kunne påvirke prissettingen i særlig grad. Kollektivtrafikkforeningen har derfor lenge arbeidet for å få en felles veileder for de nordiske landene.

Kollektivtrafikkforeningen er derfor positive til at arbeidet med den nordiske standarden Bus Nordic startet opp rett før sommeren. Med det gode arbeidet som er gjort med den norske standarden, har Norge et godt grunnlag for å påvirke hvordan Bus Nordic utformes. Prosjektleder i Bus Nordic, Elisabeth Andreasson, er dessuten optimistisk med tanke på framdriften i det nordiske samarbeidet.

-I løpet av de møtene man har hatt i det nordiske samarbeidsprosjektet har arbeidsgruppa allerede lykkes med å identifisere og håndtere ulikhetene som finnes i de nåværende standardene i Sverge, Norge, Finland og Danmark. Engasjementet er høyt, og jeg er overbevist om at vi kommer til å holde prosjektets tidsplan og levere et forslag til felles nordisk standard allerede ved årsskiftet, sier Andreasson.

Samarbeidet om den nordiske standarden Bus Nordic kan bidra til større integrasjon av det nordiske bussmarkedet, noe som vil gi større anledning til å realisere de positive effektene ved en standard. Takket være det gode arbeidet som er utført med den norske standarden, ser det altså ut til at Bus Nordic kan tas i bruk av Kollektivtrafikkforeningens medlemmer allerede i løpet av 2018.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.