Nordens største ladeanlegg for elbusser

Nordens hittil største ladeanlegg for elbusser er nå i full drift. Det er snakk om anlegget til Tide Bus i Aalborg i Danmark hvor det er montert 124 hurtigladere fra finsk Kempower.

Aalborg er den første større byen i Danmark som kommer til å gå helt over til elbusser i bytrafikken.

De 124 hurtigladerne er satellitter som er koblet til 18 hovedladingsenheter. Hele anlegget overvåkes av Kempower ChargEye som er et omfattende skybasert system for ladestyring. Systemet sørger også for optimal lading slik at hver enkelt buss har tilstrekkelig batterikapasitet når arbeidsdagen begynner.

Det er det danske selskapet GodEngergi A/S som har stått for monteringen av det omfattende ladeanlegget. Blant annet har det gått med over 20 km elektriske kabler av forskjellig slag. Det trengs mye elektrisk kraft til et slikt anlegg, og det er montert seks transformatorer i nærområdet får å få tilstrekkelig strømtilførsel.

I tillegg til Danmark har Kempower også levert ladeanlegg til bussdepoter i Sverige, Norge og Luxemburg.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.