Gratis transport for asylsøkarar

Frå 1. februar blir det gratis transport for asylsøkarar med gyldig asylsøkarbevis i Vestland. Dette er ei prøveordning som skal vare inntil vidare. Her finn du informasjon om kva transportmiddel ordninga gjeld for og kva som er gyldig reisebevis.

Frå 1. februar gjeld følgande: 

  • Asylsøkarar med asylsøkarbevis kan reise gratis med kollektivtransport i Vestland fylke. Dette gjeld på Skyss sine transportmiddel buss, bybane og båt, med nokre unntak. 
  • Ordninga gjeld ikkje på følgande båtruter:
    • Turitsbåtrute Hardanger: Norheimsund – Eidfjord
    • Turistbåtrute Flåm 
  • Ordninga gjeld ikkje for ekspressbussar 
  • Ordninga gjeld frå 1. februar og inntil vidare 

Ordninga om gratis reise for ukrainske flyktningar blir endra

Ordninga frå 2022 med gratis kollektivtrafikk for ukrainske flykningar i Vestland fell vekk og blir erstatta med ny ordning. Det vil seia at kun ukrainske flyktningar med gyldig asylsøkjarbevis kan reise gratis frå 1. februar. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.