Elbuss-markedet økte 26 prosent i 2022

Totalt ble det registrert 4.152 batterielektriske busser i 2020, mot 3.282 enheter året før. Det gir en økning på hele 26 prosent. Dette skjer samtidig som bybussmarkedet har falt med 14 prosent. Tallene ovenfor og i resten av denne artikkelen representerer EUs 27 land pluss Storbritannia, Norge, Sveits og Island.

Tabellen i bunnen av denne artikkelen viser at av de 11 største bussmerkene i EU + UK, NO, CH og IS har 10 hatt fremgang fra 2021 til 2022. Det ene unntaket er polske Solaris som var markedsleder i 2021, men som med en tilbakegang på 12 prosent er forskjøvet til femteplassen. Ser man på leveranser gjennom «alle tider», som i elbuss-sammenheng er fra 2012, er Solaris størst. Det polske merket var imidlertid størst på brenselcellebusser i fjor.

Det er kinesisk på førsteplassen med Yutong som lå på fjerdeplassen i året før. Økningen er på hele 58 prosent. Halvkinesiske BYD-ADL (joint venture mellom kinesiske BYD og britiske Alexander Dennis), Mercedes-Benz og Iveco Bus ligger på de neste plassene. Nokså hakk i hæl finner vi nederlandske VDL, Solaris og den helkinesiske BYD. Så er det et hopp ned til Volvo og MAN som er nesten like store. De to nederste i tabellen. Tyrkiske Karsan og Kinesiske Golden Dragon har gjort noen kjempebyks på henholdsvis 275 og 150 prosent.

Gruppen andre teller til sammen 240 registreringer. Her finner vi blant annet Scania, Temsa, Irizar, Bluebus, Ebusco, Higer, Rampini og Alstom.

30 prosent batterielektriske

30 prosent av det europeiske elbussmarkedet er til nå elektrifisert, mens markedsandelen i fjor lå på nesten 44 prosent. De største markedene i 2022 var Storbritannia (685 enheter), Tyskland (581 enheter) og Frankrike (549 enheter). Disse tre markedene har vært de tre største i Europa på elbusser de ti siste årene. I Norden var Danmark størst i fjor med 381 registreringer.

Alternativ fremdrift: 62 prosent av bybussmarkedet

I tillegg til 4.152 batterielektriske busser (eksklusive trolleybusser) ble det i fjor registrert 2.018 hybridbusser, 3.274 CNG-busser og 99 hydrogendrevne brenselcellebusser (hvorav Solaris hadde en markedsandel på nesten 55 prosent). Totalt 9.543 busser med alternativ fremdrift innebærer at 62, prosent av bybussmarkedet går på annet «drivstoff» enn ren dieseldrift, mot 59 prosent i 2021. Men det er grunn til å merke seg at antallet hybridbusser er gått tilbake med 38,5 prosent.

Oversikt over de 11 største elbussmerkene i 2022.
Solaris hadde en markedsandel for brenselcellebusser på nesten 55 prosent i 2022.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.