Bare utslippsfrie bybusser fra 2030

EU-kommisjonen har nylig foreslått nye, tøffe utslippskrav for tunge kjøretøy fra 2030. Fra da må alle nye bybusser være utslippsfrie. I praksis vil det si elektriske busser, enten rent batterielektriske eller brenselcellebusser.

For andre tunge kjøretøy må utslippene reduseres gradvis frem mot 90 prosent i 2040. Opptrappingsplanen ser slik ut: 45 prosent fra 2030, 65 prosent fra 2035 og altså 90 prosent i 2040, alt i forhold til utslippsnivåene i 2019.

De nevnte EU-kravene vil etter all sannsynlighet også gjelder Norge.

I dag står lastebiler og busser for seks prosent av drivhusgassene i EU og noe over 25 prosent av utslippene fra all veitrafikk. Det er med andre ord også andre parter som må redusere sine utslipp betydelig for at det skal monne. EU-kommisjonen sender klare signaler om at det er nødvendig.

Kommisjonen har fra før foreslått et regelverk når det gjelder lading og tanking av alternative drivstoffer. Langs europeiske hovedveier skal det være maksimalt 60 km mellom ladestasjonene og maksimalt 150 km mellom tankstasjoner for hydrogen.

ACEA, de europeiske bilprodusentenes organisasjon, påpeker at tøffere utslippskrav må møtes med en kraftig utbygging av ladestasjoner og tankstasjoner for hydrogen. Organisasjonen peker også på at kravet om 100 prosent utslippsfrie bybusser fra 2030 vil legge et enormt press på kollektivtrafikkoperatørene når det gjelder å tilpasse sine investeringsplaner, ikke minst med tanke på infrastruktur for lading og tanking av hydrogen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.