Norconsult skal sjekke broene

Norconsult har vunnet samtlige rammeavtaler for kontroll og godkjenning av betongbruer, stålbruer og trebruer som Statens vegvesen har utlyst. Norconsult vurderes som rådgiverselskapet med høyest kompetanse på bruer.

Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV) har ansvaret for kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesveier. Ettersom det er svært mange bruer på riks- og fylkesveinettet, har ikke SVV kapasitet til å gjennomføre alle kontroller selv. Deler av kontrollen settes derfor ut til private rådgivningsfirmaer.

Kontrollen gjennomføres før bygging av alle bruer på riks- og fylkesveinettet og gjennomgår blant annet beregninger, beskrivelse, tegninger og BIM-modeller (BIM=Bygningsinformasjonsmodellering). Dette sikrer at bruene i hele landet bygges enhetlig og med høy sikkerhet. Bruene som bygges skal ha en levetid på minimum 100 år.

Solid brukompetanse

I konkurranseutlysningen og tildelingsbrev har store brutyper, slik som fritt frambygg-bruer, hengebruer, buebruer og lanseringsbruer, blitt fremhevet som kompetanse som er spesielt viktig. Norconsult har både allsidig bruerfaring og omfattende erfaring med store bruer, noe SVV har trukket frem som viktig. Også kompetansenivået hos Norconsults brueksperter er trukket frem av SVV som særlig positivt.

– Det som er unikt med denne konkurransen, er det at det stilles krav om å levere nøkkelpersoner med alle erfaringsnivå, fra junior til senior. Her leverer vi topp kompetanse på alle nivåer, noe vi er veldig stolte av. Det viser at vi lykkes med kompetanseoverføring og opplæring i alle ledd, sier Magnar Myhre, markedskoordinator for store bruer i Norconsult.

Norconsult har egne doktorgradsprogrammer, i samarbeid med blant annet NTNU, på de største hengebruspennene i verden, og nettopp doktorgradskompetansen får positiv oppmerksomhet av oppdragsgiver.

– Det er motiverende at det akademiske arbeidet vi gjør anerkjennes i en så viktig konkurranse i bransjen, sier doktorgradskandidat Henrik Skyvulstad ved bruavdelingen i Norconsult.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på 1 + 1 år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.