NODES – utvikler kollektive knutepunkt

Det treårige NODES-prosjektet (New Tools for the Design and Operation of Urban Transport Interchanges) ble avsluttet i forrige uke, og prosjektet har økt kunnskapen til transportselskaper om å bygge bedre knutepunkter.

Bussterminaler og knutepunkter for kollektivtransport spiller en sentral rolle i en smidig kollektivhverdag. Knutepunkter skal være til for å gjøre en smidig overgang mellom ulike transportformer. De viktigste resultatene av NODES-prosjektet var å utvikle retningslinjer for å gjøre fremtidens knutepunkt mest mulig praktiske. De fem hovedområdene i NODES ”verktøykasse” er: 1) arealbruk og infrastruktur; 2) design; 3) interaktivitet og IKT; 4) ledelse og forretningsmodeller og 5) energi og miljø. Dette har allerede blitt testet ut på ni ulike knutepunkt rundt om i Europa, i byer som Roma, Budapest og Rotterdam.

Målet med forskningsprosjektet var å hjelpe europeiske byer som skal utvikle eller bygge nye knutepunkt til å øke brukertilfredsheten. Prosjektet er blitt koordinert av UITP (International Association of Public Transport). Prosjektet har også brakt sammen 17 kommunale administrasjoner, operatører, forskningssentre og europeiske foreninger.