Nei da, Norge er ikke best på utslippsfrie busser

Selv om elbusser har vært mye fremme i nyhetsbildet i det siste, gjerne med negativt fortegn, så er ikke Norge voldsomt langt fremme på denne type kjøretøy. Dette ifølge en bestandsstatistikk fra ACEA, organisasjonen for europeiske bilprodusenter.

Vi må ta et lite forbehold. Å utarbeide en bestandsstatistikk tar vesentlig lenger tid enn nybilstatistikk. Tallene nedenunder refererer seg derfor til 2022. Noen endringer har sikkert skjedd i løpet av 2023, men neppe så mye at det forrykker det store bildet noen særlig grad.

I hele EU pluss EFTA-landene Norge, Island og Sveits foruten Storbritannia hadde i 2022 en totalbestand på 830.557 busser. Dette er da alt som registreres som buss uavhengig av størrelse. Norges andel av dette er 15.445 enheter. Det er verdt å merke seg at dette er til dels betydelig høyre enn i våre naboland, Sverige med 14.239 enheter, Danmark (8.624) og Finland (11.115). Norge er et betydelig bussland, noe som selvsagt skyldes et dårligere utbygd nett av skinnegående fremkomstmidler, store avstander og større bosetning ute i grissgrendte strøk.

Elektriske busser

Vi liker å tenke på oss selv som elbillandet fremfor noen i Europa. Jo da, det gjelder for personbiler, men ikke i like sterk grad for busser. I 2022 var elbussandelen her til lands på 5,4 prosent. Vi blir slått av flere land, blant annet Danmark (8,2 prosent) og Sverige (6,4 prosent). På topp finner vi imidlertid Nederland (15,9 prosent), Irland (13,1 prosent) og Luxemburg (12,7 prosent).

Når det gjelder elektriske personbiler, ligger Norge på topp med en bestandsandel hele 20,8 prosent. Nærmest kommer faktisk Island med 7,3 prosent og deretter Sverige og Danmark med 4,0 prosent hver.

Gassdrevne busser

Også gassbusser er mer miljøvennlige enn dieseldrevne. 4,9 prosent av den norske bussbestanden er gassdrevne. Også her ligger noen land foran oss i løypa. Best er Sverige med hele 18,5 prosent, foran Estland (12,9 prosent), Tsjekkia (8,6 prosent), Frankrike 7,4 prosent) og Spania (6,0 prosent).

Hybride busser har så liten andel i de fleste land, så de regner vi ikke med her.

Dieseldrevne busser

I Norge var andelen dieseldrevne busser 88,6 prosent i 2022. Også her blir vi kraftig slått av Sverige hvor dieselandelen var bare 73,3 prosent, best i Europa, foran Nederland (75,1 prosent) og Luxemburg 78,8 prosent). Men ellers ligger de fleste land bak oss i dieselandel.

Bestandsstatistikken fra ACEA har noen svakheter. Under rubrikken «Diesel» skiller man ikke på ordinær fossil diesel, fornybar diesel (HVO) eller biodiesel. Tilsvarende under «Gass» skiller man ikke mellom naturgass og den langt mer miljøvennlige biogassen. Derfor må man lese tallene med en stor klype salt hvis man tenker på hvor miljøvennlig bussparken er i hvert enkelt land.

Alder på bussene

I Norge var gjennomsnittsalderen på busser 9,6 år i 2023. Også her ligger Sverige foran oss med 6,8 år og Danmark med 7,9 år, mens Finland ligger bak. Aller best er imidlertid Østerrike, med 4,4 år og Luxemburg med 6,3 år.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.