Det mangler over 100.000 bussjåfører i Europa

En ny EU-rapport slår fast at det mangler 105.000 bussjåfører i Europa. Bare mellom 2020 og 2021 økte sjåførmangelen med hele 40 prosent. Det er med andre ord behov for et krafttak.

I flere land er situasjonen nå så alvorlig at det har gått ut over rutetilbudet. Det er en dårlig nyhet i en tid hvor «alle» mener at økningen i persontrafikken må tas av kollektivtrafikken. Man ser det samme de fleste steder: Gjennomsnittsalderen på bussjåførene øker, og mange vil nå pensjonsalderen de nærmeste årene. Samtidig er det vanskelig å rekruttere unge mennesker til bransjen. På toppen av dette er det beregnet at Europas befolkning i yrkesaktiv alder vil reduseres med fire prosent frem til 2030. Det trengs altså et krafttak for at busstrafikken kan opprettholdes på et ønsket nivå.

Rapporten foreslår en hel pakke med tiltak for å møte problemene med mangel på sjåfører og andre yrkeskategorier innenfor kollektivtrafikken. Det vil føre for langt å komme inn på alt, men vi nevner noen hovedpunkter.

– I sterkere grad vise til hvilke utviklings- og karrieremuligheter som finnes i bransjen.

– Økt satsing på utdanning og personalutvikling

– Forbedre arbeidsforholdene i bransjen gjennom konkurransedyktig lønn og rimelige arbeidstider

– Tiltak for å motvirke arbeidsrelatert stress og gi en bedre balanse mellom arbeid og fritid

– Stimulere til mangfold og inkludering i bransjen gjennom aktiv rekrutering og støtte til underrepresenterte grupper, innbefattet kvinner, minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse

– Sørge for at medarbeiderne er beskyttet mot trusler og vold

– Tiltak for å tilpasse arbeidstider for småbarnsforeldre

Den omfattende EU-rapporten finner du HER

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.