– Nå skjer det noe bra for de som eier bussene selv

– Jeg har nettopp fått i oppdrag fra Regjeringen på å se hva vi kan gjøre for de små og store selskapene som eier bussene selv, sier Bård Hoksrud til Bussmagasinet.

Bussmagasinet har ved flere anledniger forespurt politikere i og utenfor regjeringen om hvorfor kompensasjonsordningen slår så skjevt ut for bussbransjen.

Bård Hoksrud fra FrP svarte Bussmagasinet sent mandag kveld om at han skulle ta dette opp tirsdag morgen. For kort tid siden ringte han tilbake og bekreftet at han har tatt problemstillinger opp med Regjeringen. Han og en gruppe politikere har fått i oppdrag å se på en bedre kompensasjonsordning for de selskapene som eier materiell selv.

– Jeg kommer rett fra møte nå med regjeringen og har fått i oppdrag å se på kompensasjonsordningen med mål om å bedre denne. Vi ser at den slår veldig feil ut for selskaper som eier materiell selv eller på andre måter taper penger grunnet den situasjonen vi er midt oppi», sier Bård Hoksrud.

Han har tidligere sittet som statssekretær for Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet og har også sittet i transportkomiten på Stortinget. Hans engasjement for transportbransjen har alltid vært stor. Og han har tidligere kjempet for bussbransjen spesielt.

«Det er viktig nå å få på plass en ordnig som passer alle også de som ikke leaser bussene», sier han og håper at en ny ordning kan være på plass innen kort tid.

I dag så lønner kompensasjonsordningen seg best for de som leaser materiell. Og de som låner penger i banken kan få dekket renteutgifter. Ordningen fungerer ikke for de som har nedbetalt eller betalt bussene selv.

Taper penger hver dag

Magnus Kleiven hos Magnus Reiser har mistet 90 prosent av omsetningen i 2020 og for året ser det ikke bedre ut.

«På et normalår så omsetter vi for mellom 12 og 14 millioner kroner. Men omsetning for 2020 landet på knappe 2 millioner», sier Magnus Kleiven som er fortvilet over situasjonen og også kompensasjonsordning slik den fremstår i dag.

«Vi er to som er permitterte 90 prosent. De andre sjåførene jeg har er pensjonister. Om jeg tror vi snart er tilbake? Nei, trolig ikke før ut i 2022», sier Kleiven.

Er redd for konkursras

Bransjen ligger nede med brukket rygg. Flere selskaper har i den siste tiden vært ute i media med fortvilet engstelse for fremtiden. Rundt om i hele landet står moderne tur- og ekspressbusser avskiltet. Selskaper har permittert stort sett alle sjåførene. Flere har måtte finne seg andre jobber for å ha mat på bordet. Og alle er enige om at Regjeringen gjør for lite for denne bransjen.

Nå ser de kanskje et lysglimt i enden av tunnelen. Håpet er at Stortinget og Regjeringen nå kan komme opp med en bedre løsning for de som i dag faller mellom to stoler, samt at vaksineprogrammet fungerer. Men få tror at vi får reise fritt før til neste år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.