Slutt på bompengeinnkreving for E134 Stordalstunnelen

– Det er svært gledelig at bompengeinnkrevingen for Stordalstunnelen i Vestland ble avsluttet fredag 15. januar. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP). Når det nå blir gratis å kjøre gjennom tunnelen, gir det en bedre reisehverdag for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 90 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet E134 Stordalstunnelen i Vestland. På grunn av disse ekstra midlene ble innkrevingen ved Stordalstunnelen avsluttet fredag 15. januar 2021.

Bompengeinnkrevingen i bomstasjonen ved Eljarvik i Etne kommune ble videreført fra bomprosjekt E134 Åkrafjorden som ble nedbetalt i 2014.

Innkrevingen startet 1. november 2014 og skulle etter planen avvikles i 2023. Den resterende bompengegjelden på drøye 90 millioner kroner ble slettet som følge av at bompengeselskapet nå har fått et tilskudd som gjør det mulig å kunne avvikle bompengeinnkrevingen mye tidligere enn planlagt.

– E134 på strekningen Lauareid–Håland–Bakka hadde svært dårlig standard med en smal og svingete vei. Stordalstunnelen har gitt trafikantene bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier Hareide.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.