Nå øker bomavgiften i Oslo markant

Fra 1. oktober så økte bomavgiften markant i Oslo. For en turbuss med Euro V (5) vil det fra nå koste 193 kroner per passering i rushtiden.

Den aller største økningen i bomavgiften faller på de som kjører tyngre kjøretøy med Euro V eller eldre. Da vil en standard pris være 163 kroner per passering, og 193 i rushtiden. For busser og lastebiler med Euro VI vil prisen være 102 kroner utenom rush og 132 kroner i rushtiden. Rushtiden strekker seg fra 06.30 til 09.00 og igjen fra 15.00 til 17.00 på hverdager.

Rutebusser i rute er fritatt fra bomavgiften, så lenge de har avtale om dette og bomstasjonen er langs rutetrasse. For ekspressbusser finnes det avtaler som gir redusert avgift. Det samme gjelder turbusselskaper, men det er begrenset med rabatt å hente.

Bussmagasinet har regnet på at det vil koste over 500 kroner i bomavgift å kjøre en vei mellom Kristiansand og Oslo på en hverdag i rushtiden med turbuss uten bomavtale.

De nye prisene for tyngre kjøretøy er som følger:

Passering i Oslo utenom rushtiden for Euro VI kjøretøy over 3,5 tonn er 102 kroner, mot 163 kroner for Euro V eller eldre.

Passering i Oslo innenfor rushtiden for Euro VI kjøretøy over 3,5 tonn er 132 kroner, mot 193 kroner for Euro V elle eldre.*

*rushtiden er 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.