– kan komme under 100 drepte i trafikken i år

Så langt i år har 78 omkommet på norske veier, noe som er 33 færre enn i fjor.

Fem har mistet livet i september-trafikken, som er ni færre enn i samme måned i fjor. Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

I løpet av årets ni første måneder har 78 mistet livet – mot 111 i 2016, 87 i 2015, 126 i 2014 og 134 i 2013.

– Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer rundt 100 drepte. De siste 12 månedene – fra oktober 2016 til september 2017 – er det omkommet 102 mennesker i vegtrafikken. 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Færre unge
– Vi har en svært positiv utvikling i antall drepte unge trafikanter under 26 år sammenlignet med tidligere år. Så langt har kun sju unge mistet livet i en trafikkulykke. Dette er historisk lavt for en tradisjonelt svært risikoutsatt aldersgruppe, sier Ranes.

Ett barn under 15 år har omkommet, mens sju mellom 16-24 år mistet livet. 52 av de 78 omkomne så langt i år har vært over 45 år. Av disse var 24 over 65 år.

Flest omkommer i møteulykker, hvor 32 har mistet livet så langt i år. Det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.

Flest i Hordaland
Flest er trafikkdrept i Hordaland. Hittil i år har åtte omkommet i fylket.

I Akershus, Rogaland og Troms har sju mistet livet. Aust-Agder og Finnmark skiller seg markant ut. Her har ingen mistet livet på veiene i 2017.

Fortsatt for mange skadde
Selv om utviklingen for trafikkdrepte er svært positiv, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingene av hardt skadde i trafikken ikke er like god. Det er satt ambisiøse mål i Nasjonal transportplan.

– Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken – fra 656 til 626. Dette er, sammen med dødstallene, likevel over etappemålet satt for 2030 i transportplanen. Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier Ranes.

Ved utgangen av 2017 er måltallet for drepte og hardt skadde i trafikken 720, mens det pr. mai 2017 er 751 drepte og hardt skadde siste de 12 månedene.

Frykter høsten

Vegvesenet er spent foran høsten og vinteren.

– Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og etter hvert også frost og snø. Dette må trafikantene ta hensyn til. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers. I flere år har Norge vært et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken pr. innbygger og lavest ulykkesrisiko, sier Guro Ranes i Statens vegvesen og legger til:

– Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse, kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis.

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og være rusfri.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.