50-års flom stenger Sørlandet

Ekstreme nedbørsmengder stengte søndag mange veier i Aust-Agder og Vest-Agder. 170 mm nedbør fra lørdag til søndag og mer er i vente.

Statens vegvesen har stengt en rekke veier i agder-fylkene. Dette gir også utfordringer for kollektivtransporten på vei og skinner.

Nå snakkes det om at dette er nær en 50-års flom som gjennom søndagsnatten vil øke i omfang.

Flere hus i området nord for Kristiansand sentrum er blitt evakuert grunnet rasfare. Og politiet oppfordrer folk om å respektere skilt som viser at veiene er stengt.

AKT melder om store utfordringer. 

STATUS SØNDAG 01.10.17 KL 19:00

 Linje 42 mellom Tangvall og Langenes er innstilt. Veien er stengt ved Stausland. I tillegg er Gamle Årosvei er stengt og dermed ingen omkjøringsmuligheter

Linje 36 snur ved Kilåsen, rett sør for Drangsholt.  

 Linje 45 Kristiansand – Songdalen er innstilt på grunn av stengte veier på Rismyr og Lysgård. AKT følger utviklingen nøye og vil komme med mer informasjon i kveld hvis situasjonen endrer seg.

Linje 133 Lillesand – Birkeland, innstilt begge retninger. 
Linje 137 Kristiansand – Birkeland, innstilt begge retninger

231 Kristiansand – Åseral, kjører alternativ trasé siste stykket til og fra Kristiansand (rv9). 

Omkjøring på strekning Kristiansand – Finsland, Homstean – Stallemo – Stupstad. Strekningen gjennom Songdalen innstilt på grunn av stengte veier. Gjelder i begge retninger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.