Nå kjører den førerløse bussen i Stavanger

Bussen som  skal  kjøre  deg  rundt  på  Forus  helt  av  seg  selv,  tar  nå  sine  første   kjøreturer  på  Tjensvoll.  

–   Vi  synes  det  er  utrolig  gøy  at  Norges  første  selvkjørende  buss  endelig  er  her.   Det  er  revolusjonerende  for  kollektivtrafikken  i  Norge  at  vi  nå  tester  denne  type   teknologi  med  formål  om  å  sette  bussen  inn  i  ordinær  rutetrafikk  på  Forus,  sier   Elisabeth  Tostensen,  kommunikasjonssjef  i  Kolumbus.
Sammen  med  Forus  Næringspark  og  Forus  PRT  er  Kolumbus  i  startfasen  av  et   toårig  pilotprosjekt.  Den  selvkjørende  bussen  skal  kjøre  i  en  bestemt  trasé  på  Forus   for  å  teste  hvordan  denne  typen  teknologi  fungerer  innen  kollektivtrafikk.

–   Målet  er  å  finne  ut  hva  teknologien  kan  gjøre  for  framtidens  kollektivreisende.   Kolumbus  ønsker  å  bli  de  første  i  Norge  til  å  sette  selvkjørende  busser  i   ordinær  rutetrafikk,  sier  Tostensen.
Sikkerhet  kommer  først   At  passasjerer  og  personer  som  befinner  seg  i  nærheten  av  den  selvkjørende   bussen,  skal  være  trygge,  er  aller  høyeste  prioritet  og  en  forutsetning  for  å   gjennomføre  prosjektet.

–   For  hver  meter  bussen  kjører,  fanger  sensorer  opp  avstander  til  faste   innretninger  som  bussen  allerede  har  lært  seg  hvor  er,  som  fortau,  veiens   bredde  og  lignende.  Dersom  noe  avviker  fra  mønsteret  bussen  har  lært  seg,   vurderer  den  risikoen,  og  kommer  det  nye  objekter  innenfor  den  innerste   sikkerhetssonen,  stopper  bussen  umiddelbart,  forklarer  Tostensen.     Bussen  befinner  seg  nå  på  Nordic  Edge  Expos  messeområde  i  Stavanger  Forum,   hvor  alle  som  vil,  får  bli  med  på  prøvetur  6.-­7.  oktober.

Prosjektet  deles  inn  i  tre  faser
Neste  steg  i  pilotprosjektet,  som  er  delt  inn  i  tre  faser,  er  å  teste  bussen  på  et  lukket   område  på  Forus,  fritt  for  annen  trafikk.
I  fase  to  skal  bussen  testes  på  kommunal  vei   med  begrenset  trafikk,  og  i  fase  tre  ønskes  Forus-­arbeidere  velkommen  om  bord  når   bussen  skal  kjøre  en  bestemt  trasé mellom  de  3  000  bedriftene  på  næringsområdet.

–   Vi  ser  for  oss  at  Forus-­folket  kan  bruke  den  selvkjørende  bussen  til  å  komme   seg  til  og  fra  møter  eller  nærmere busstoppet  for  å  ta  bussen  hjem,  dersom  de   har  et stykke  å  gå,  sier  Tostensen.     Den  eneste  som  gjenstår  før  testingen  av  bussen  kan  settes  i  gang,  er  tillatelse  fra Samferdselsdepartementet,  som  behandler  Kolumbus’ søknad.

–   Når  tillatelsen  er  i  boks,  setter  vi  i  gang  med  fase  1  så  fort  som  mulig.  Vi  håper   å  kunne  ønske  Forus-­passasjerer  om  bord  i  bussen  allerede  til  sommeren   2017,  og  vi  gleder  oss  virkelig  til  å  sette  i  gang,  sier  Tostensen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.