Departementet åpner for gratis kollektiv på dager med dårlig byluft

Byrådet i Bergen har lenge ønsket seg gratis kollektivtransport på dager med sterk forurensing og dårlig byluft. Først sa vegdirektoratet nei, men en anke til Samferdselsdepartementet snudde på saken og tillater nå dette.

Da kan det gå mot gratis kollektivtransport i Bergen på dager hvor byluften er dårlig. Samtidig vil bompengesatsene øke til 225 kroner på samme tidspunkt og under dager med sterk forurensing.

– Det er svært gledelig at regjeringen støtter byrådets forslag om gratis buss på dager med veldig dårlig luftkvalitet og beredskapstakster. Folk må kunne komme seg frem, selv om bergensernes helse gjør det nødvendig å redusere biltrafikken kraftig, sier Byutvikler Anna Elisa Tryti til Bergens Tidende.

Det kreves rask handling fremover. Først sa Vegdirektoratet nei til forslaget, men byrådet anket det opp til et høyere instans og der ble det ja. Samferdselsdepartementet  vil nå bruke seks uker på høringen. Denne tiden vil Bergen bruke godt for å være klare til vinterens tøffeste dager. Forsøket med datokjøring er ikke nok og dette med gratis kollektiv kan være en av løsningene.

Tilbudet skal gjelde buss og bybane, men det kommer ikke frem om det vil være fri påstigning eller tilbakebetaling etter reisen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.