Nå blør bransjen ihjel

I skrivende stund melder Fjordhesten Turbuss oppbud og kaster inn håndkleet. Hos Frolandsruta i Froland vurderes det å selge buss for å klare seg. Bransjen forblør og enden er nær for mange.

Krisepakker, støtteordninger og andre tiltak har ikke vært til noe hjelp for mange busselskaper. Tirsdag ettermiddag kastet Fjordhesten Turbuss inn håndkleet og meldte oppbud.

«I dag måtte jeg ta den tunge besluttningen å begjære oppbud i Fjordhesten Turbuss», skriver Tom Halland Kristiansen på deres Facebookside.

«Jeg vil takke alle ansatte og tidligere ansatte som var med å gjøre Fjordhesten Turbuss til den beste merkevaren innenfor busstransport. Til alle våre konkurrenter vil jeg bare si takk for kampen, det har vært en ære å kjenne dere», avslutter Kristiansen.

Fjordhesten Turbuss er bare en av flere som har måtte gi seg i disse dager. Og flere står i akutt fare for å tape kampen mot regningene.

«Det ble ikke en krone på oss», sier en fortvilt eier av Frolandsruta, Frode Oland i Froland i Agder. Selskapet som har drevet med busstransport siden 1927 sliter med å holde hode over vannet.

Hans far, Leif Oland har gjort en formidabel innsats for bussbransjen i Norge. Han var nemlig den første bussjåfør i Norge som fikk dispensasjon til å fortsette etter fylte 70 år. og som siden fikk økt aldersgrensen for kjøreseddel til 75 år.

Nå står Frode igjen med bare utgifter og ingen kjøring. Noe som aldri tidligere har skjedd i det lille selskapet på Sørlandet.

«Vi har måtte bygge oss ned tidligere da vi mistet kjøringen til anbudsvinneren for noen år siden. Men nå står bussene avskiltet på tunet», sier han og ser fortvilet bort på bussene.

«Vi har søkt og søkt om å få støtte, men vi hadde ikke nok utgifter. Vi eier bussene selv og da ble det ikke penger til oss. Men utgiftene løper, så vi ble nødt til å ta av skiltene. I tillegg så har ikke bussene godt av å stå parkert», sier han fortvilet og tror ikke bussene vil komme på veien igjen i år.

«Jeg tror ikke det blir grunnlag nok til å ta bussene i bruk igjen i år. Det er trist og veldig leit», legger han til.

Nå håper han bare at regjeringen tar mer ansvar. En ting de nå burde gjøre er å begrense tilstrømmingen av utenlandske selskaper inn til Norge.

«Hvis myndighetene kunne få stoppet kabotasjekjøring og andre useriøse virksomheter, ville det blitt virkelig bra for bransjen. Og denne tiden gir dem mulighet til å endre lovverket», sier Oland med en skarp tone.

«Når man tenker tilbake til tiden da det var en masse små selskaper, da var det mange busser i reserve. Alle busselskapene hadde en turbuss, den stod mye stille og ventet på de fine turene. I tillegg sto den eldste bussen i reserve. Ved kriser var det en enorm kapasitet, i dag har vi bare store selskaper og de har knapt nok materiell til vanlig drift. Og de små selskapene har gjerne bare en eller to busser», sier han og mimrer tilbake til de gode tidene.

Helt til slutt så skyter han inn at lønningene også kan komme opp på riktig nivå med et mer kontrollert styre av bussnorge. Han mener at prisene vil gå opp og det igjen gir bedre kapital, inntekt og mulighet for høyere lønn.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.