Krav til sjåførsikkerhet i nye busser

Ruter AS går igjen i front som et ansvarlig kollektivselskap. De har nå innført et krav om høyere sjåførsikkerhet i nye busser som skal inn i ruteproduksjon i deres området. UNECE-R29 er i utgangspunktet et krav som lenge har eksistert for lastebilbransjen, men flere og flere bussprodusenter følger nå på.

Sikkerheten for bussjåføren har nærmest ikke eksisterende i mange rutebusser. Kune noen få metalplater har skjermet sjåføren ved en eventuell kollisjon. I mange tilfeller har det medført alvorlige skader eller i værste fall død.

Nå går Ruter AS i front for å innføre en ny standard for bussbransjen. De ønsker å sikre sjåførene best mulig og har sett på ulike løsninger. I påvente av helt nye føringer for bussbransjen på nettopp sjåførsikkerhet, har Ruter AS sett at UNECE-R29 kravet som gjelder styrke i front på kjøretøyet er et godt stykke i riktig rettning. Kravet har eksistert for lastebiler i mange år allerede, og ble for 10 år siden adoptert av Mercedes-Benz til deres nye Citaro generasjon. Siden da har flere andre produsenter tatt i bruk samme direktiv.

«Dette er et steg i riktig retning og noe hele bransjen forhåpentlig vis vil bygge videre på i fremtiden. Å stille slike krav er utfordrende i forhold til innkjøpsregelverket og Ruter har fått kritikk for dette da dette diskvalifiserer flere leverandører i anbudskonkurransene. Vi har konkludert med at det er tilstrekkelig mange leverandører til at Ruter har turte å prioritere førersikkerhet som krav i anbudsprosessen. Det er krevende å gjøre egne objektive vurderinger av kollisjonssikkerheten i en innkjøpsprosess og vi må derfor benytte oss av de standarder som finnes, i dette tilfelle R29», sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt hos Ruter AS.

«Vi håper dette sender tydelige signal til markedet og at Ruter får flere selskaper med seg på dette arbeidet», legger han til.

Bedre sjåføresikkerhet er en problemstilling flere steder i Europa og bransjen etterspør felleseuropeiske krav til førersikkerhet. Bussmagasinet fikk det nå bekreftet at Ruter har satt krav til R29 i anbudet for Oslo syd.

Dette er endelig krav. Under punkt 1.5.1.4 etterspør Ruter beskrivelse av «tekniske systemer i bussene som har til hensikt å øke sikkerheten og funksjonaliteten utover de minimumskrav som stilles» Her nevnes R93 som eksempel. Dette er i tråd med de sikkerhetstilrådninger som er gitt av SHT. Her står operatørene fritt til å komme med andre sikkerhetsløsninger som vil være enda bedre enn våre minimumskrav.

«Vil også presisere at YTF referer til en tidligere versjon av vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen i artikkelen deres. I ny versjon har vi allerede gått bort fra et absolutt krav om R93. Det er kun R29 som er et absolutt «skal» krav», avslutter han.

Ikke den beste løsninger, men på god vei

UNECE-R29 er som nevnt en eldre føring for hvordan sikkerheten i førerkabin på lastebiler skal opprettholdes. Det kjøres en simulatortest hvor en pendel treffer hytten rett i front. Dette kan på mange måter også adopteres over på buss, men den sier lite om sikkerheten inn fra siden eller hjørnet på bussen.

Current UNECE R29 (R29.02) Frontal impact: 2500 x 800 mm. Device. Pendulum. Energy. GVW > 7t: 44.1kJ. GVW ≤ 7t: 29.4kJ. Impactor. Flat (800 mm width x 2500 mm height) Arm. Rigid. Overlap. 100% overlap. 29 – 44 kJ.

Mange bussprodusenter og også kunder etterspør en bedre standard og ønsker føringer fra EU. Spesielt gjelder dette rutebusser hvor fører sitter relastivt lavt i fronten. Her er det begrenset med hva en kan bygge inn av sikkerhetssoner uten at det går på bekostning av sikt eller arbeidsmiljø.

Ruter AS mener uansett at dette er riktig vei å gå og håper bransjen kan følge etter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.