Moderne trolleybusser velges noen steder

Solaris Bus & Coach i samarbeid med Skoda Electric har vunnet anbudet på leveranse av 16 Trollino 24 til bussoperatøren Dopravný Podnik Bratislava i Bratislava i Slovakia. Dette er dobbeltleddede trolleybusser på 24 meters lengde. Kontrakten har en verdi av 17 millioner euro.

For bare en måneds tid siden ble det undertegnet en kontrakt om levering av 20 tilsvarende trolleybusser til Praha i nabolandet Tsjekkia. Solaris har altså bra suksess med sin største buss for tiden.

Den dobbeltleddede trolleybussen hadde sin verdenslansering på bussutstillingen Busworld i Brussel i 2019. Fremdriften skjer ved hjelp av to elektriske motorer på hver 160 kW. Bussen kan også utstyres med en batteripakke som kan benyttes til fremdrift hvis kjøretøyet må forlate sin ordinære trase med kjøreledning på grunn av veiarbeid, ulykker eller andre hindringer. Løsningen muliggjør selvsagt også at deler av busstraseen ikke nødvendigvis må ha kjøreledning. Batteripakken lades når pantografen er i kontakt med kjøreledningen.

Den 24 meter lange trolleybussen har plass for inntil 160 passasjerer, hvorav 60 sittende. Bussene som skal til Bratislava, skal ha dørkombinasjonen 2-2-2-2-2, altså fem doble dører, for rask og effektiv passasjerutskifting. Dette er godt utstyrte busser med blant annet klimaanlegg, Wi-Fi, innvendig LED-belysning og mange USB-kontakter. Sjåføren har mye buss å holde oversikt over, men hun eller han er godt hjulet av sju utvendige og ni innvendige kameraer.

En stadig økning av antall bussreisende er årsaken til at den slovakiske transportøren valgte 24-metersbusser denne gangen.

Solaris er en av de største trolleybuss-produsenter i Europa. Siden 2001 har selskapet levert 1.700 trolleybusser til 18 land i Europa.

Illustrasjon fra Solaris.
Illustrasjon fra Solaris.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.