Dobbeltleddbusser med konduktiv lading

Det karakteriseres som en verdenspremiere når et konsortium bestående av Van Hool, Kiepe Electric og Alstom skal levere minst 56 batterielektriske 24 meter lange dobbeltleddbusser til hovedstadsområdet i Frankrike.

De tre partene skal levere henholdsvis elbussene, fremdriftssystem og batterier, samt ladestrukturen. Bussene skal gå på såkalte BRT-linjer (Bus Rapid Transit) med dedikerte traseer. Kjøretøyene skal gå på busslinjene T Zen 4 og T Zen 5 i den søndre delen av Paris. En tredje linje er under planlegging. T Zen 4 er en ny linje som skal erstatte den eksisterende 402-linjen. Dette er den travleste busslinjen i Paris med 26.000 passasjerer hver dag. De nye bussene skal trafikkere en strekning på 14,8 km. T Zen 5 er en hel ny 9,5 km lang linje.

De nye bussene fra Van Hool har betegnelsen Exqui.City 24. De har en passasjerkapasitet på rundt 140 personer og byr på optimal komfort. Kjøretøyene har selvsagt komplett klimaanlegg, videoovervåkning og sanntids passasjerinformasjon. Med gjennomgående lavt gulv og brede dører skjer passasjer-sirkulasjonen rast og effektivt, samtidig som det er lett adkomst for bevegelseshemmede.

Det mest spennende ved de nye bussene er rask konduktiv lading, altså berøringslading, på holdeplassene og på terminalene. Det skal visstnok være første gang et slikt system benyttes for elbusser, men det er likevel ikke helt upløyd mark. Et noenlunde tilsvarende system brukes på trikkene i den sørfranske byen Nice. De moderne trikkene i Nice går også gjennom gamle og fredede bydeler hvor det ikke er ønskelig med kjøreledninger.

Meldingen sier ikke noe om når bussene skal leveres, og ettersom det er snakk om en rammeavtale, kan det godt hende at antallet blir høyere enn 56.

De nye bussene får et moderne utseende. Foran bussen på bildet ligger en ladeplate for konduktiv lading.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.