Mobilitet: frihet til å bevege seg

Arendalsuka: – mobilitet er frihet til å bevege seg, sier Odd Aksland, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Ulike løsninger for å bringe folk fra A til B ønsker bransjen å samle under et tak. Under Arendalsuka er det flere foredrag og debatter på om ulike mobilitetsløsninger. EnTur appen ønsker bransjen velkommen og målet med den er å samle persontransport på tvers av de ulike formene. Tog, buss og taxi er hovedårene. Så kan en legge til sykler, ferge og andre løsninger for å gjøre kollektivtransport sømløs.

EnTur app er en løsning som er ment til å gjøre reisen enkelte for alle. Aksland har stor tro på konseptet og håper på tettere samarbeid mellom medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen.

– Den digitale delen er vi godt i gange med og vi har tett samarbeid for å klare å utvikle dette produktet. Vi ønsker å rive ned Siloer (hindere: red. anmerkning), sier Aksland innledningsvis.

EnTur

– Vi har et ønske om å forenkle og rydde opp i alle de mange appene som i dag finnes rundt om i Norge, sier Johnny Welle.

– Mange har lastet den den allerede og vi har fått mange tilbakemeldinger på at kunden ønsker å bestille en billett som tar de hele veien, så vi har en jobb å gjøre. Vi skal ikke være med å bestemme prisene, heller ikke bli den eneste billettløsningen i landet. Men vi vil være med å hjelpe kundene til en felles og god løsning. Vi vil også være med å fordele kronene mellom de ulike kollektivselskapene etter at kunden har betalt for billetten, sier han.

Det er i dag 3000 kollektivruter fra 60 kollektivselskaper og 60.000 holdeplasser. Sanntidsystem er lagt inn i systemet. Og både pris og billett ligger inn i dag.

Men de ønsker å utvide dette betydelig. De ønsker en sømløs løsning for hele landet.

– Vi ønsker å få en smartere hverdag, sier Welle.

– Derfor ønsker vi å få med alle i dette. Vi er i dialog med flere selskaper også ekspressbusselskaper. Ønske vårt er at de reisende skal kunne velge den beste løsningen, på tvers av alle selskaper. Både private som offentlige. Det blir opp til den reisene å ta valgte om vilken operatør han ønsker å reise med. Vi bare legger tilrette og opplyser om de ulike valgene, samt gir mulighet til å kjøpe billetten på en plass, sier han.

Flere må ta kollektivtransport

Statsminister Erna Solberg (H) sa forleden at om ikke flere kommer seg ut i arbeid, må alle jobbe lengre arbeidsuke. Dette mener leder for Spekter er delvis feil. Hun er enig i at flere må ut i arbeid. Men da må reisetiden til og fra arbeid gå ned. Dette kan gjøre med å legge tilrette for bedre kollektivløsninger.

– Vi må få flere i arbeid og da vil flere ta kollektivtransport, sier leder for arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten.

– Reisetiden har stor betydning for de reisene. Mange kunne jobbet mer om reisetiden var mindre, sier hun. Og dette etter en undersøkelse blant en god del deltidsansatte. Men samtidig er tilstedeværelse på arbeidsplassen mindre viktig. Flere jobber hjemme. Men fremdeles vil flertallet ha behov for å komme seg på jobb. Barn vil fremdeles bli tatt i mot på fødeklinikken, sier hun.

– Om ti prosent av bilistene flytter reisetiden litt, sparer vi store summer og miljø, sier hun og viser også at kollektivtransporten må være grunnstammen i samfunnet også i fremtiden.

– Det vil bli veldig viktig i fremtiden at folk kommer fort og sømløst frem. Jeg fikk prøve NSB nye satsing med Bybil. En mulighet å gå av toget, bestille bil på en app og kjøre til der en har avtale. En god løsning som en ikke hadde trodd NSB ville gjort for bare få år siden, sier hun.

NSB viste forleden frem deres nye prosjekt i Oslo med 250 elbiler plassert strategisk rundt i Oslo. Den kan enkelt bookes via app og en kan kjøre fra kollektivknutepunktet og til destinasjonen. Eller en kan bestille en bil i nærheten for å kjøre bagasje og familien til en buss- eller togstasjon.

Tettere samarbeid

Ny teknologi gir nye muligheter. Derfor er det ikke gitt at kollektivselskapene kun skal drive med buss, tog eller ferge i fremtiden. De må ta inn over seg at fremtiden er nå. At de reisende stiller flere og strengere krav til enkel hverdag og mobilitet. Kollektivselskapene må samarbeide tettere med små aktører på ulike mobilitetsløsninger og tørre prøve nye ting.

– Nøkkelen til å lykkes er å kunne samarbeide med andre aktører. Vi har feilet før og vil feile igjen, men om vi ikke prøver, så kommer vi ingen vei. Og klarer vi det, så blir resultatet så bra, sier Bernt Reitan Jenssen fra Ruter AS.

Han mener at det er viktig å tørre satse på ny teknologi, og mobiltetsløsninger. Og han viser til at vi har mye kunnskap i Norge, men at en ikke har klart dette til nå.

– Vi må nok ta inn over oss at vi vil måtte satse på nye og flere løsninger for å finne de rette veiene å gå. Vi har ikke vært flinke til dette. Og gjør vi ikke noe, vil vi fortsette å drive med det vi gjør i dag, og hvordand et går, ja, det vet vi allerede, sier Reitan Jenssen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.