50 lærlinger på buss

Arendalsuka: Av 1000 lærlinger innen yrkessjåførfaget er det bare rundt 50 av disse som er lærlinger på buss.

Selv med rundt 30 prosent økning i antall søkere til Yrkessjåførfaget de siste fire årene, så er tallet på de som velger buss som yrkesvei lav.

Det er bare rundt 50 lærlinger på buss, av de total 1000 lærlingene som er lærlinger i yrkessjåførfaget.

Utfordringen er at 18 åringer som lærlinger i bussbransjen fremdeles er et forsøksprosjekt hos rutebusselskaper, med en rekke begrensinger. Mot flere muligheter om en velger å bli lærling på lastebil.

– Det er viktig at arbeidsplasser satser på lærlinger. Sørge for skikkelig opplæring, kvalitetssikre opplæringen, sier Charles Galaasen fra Opplæring for service og samferdsel.

– Vi ønsker at myndighetene legger mer tilrette for å få flere inn i yrkessjåførfaget. Dette ved å utvide kapasiteten på landslinjer. Få flere landslinjer og ikke minst samarbeide med private kjøreskoler, sier han og legger til at det også må utdannes flere trafikklærere.

– Det finnes i dag kun en vei å gå for å bli trafikklærer. Det er to årig utdannelse, hvor en først må gjennom klasse B personbil og så bygge på til tungbilklasser. Derfor har vi foreslått at det bør være en mulighet til at fagutdannede yrkesjåfører kan søke seg inn på en tre-årig bachelor og den veien få sjåførelærerutdanning, sier han som mener bransjen trenger flere lærere med bakgrunn fra yrkestransportfaget.

Galaasen har også noen forslag til bransjen selv for å rekrutere flere sjåfører.

– Transportbedriftene må fortsette å satse på lærlinger. Tilby dem gode arbeidsforhold med langsiktig plan for fast jobb. Men viktig er det også å etablere godt samarbeid mellom skole og bedrift. Og ikke minst heie frem yrkesstoltheten til lærlingene, presiserer han.

Det ble under seminaret stilt spørsmål til politikere og også enkelte bedrifter som går langt i å si at fremtiden er autonom. At førerløse lastebiler og busser vil ta jobbene fra yrkessjåføren. Dette tror Galaasen ikke vil skje. Han tror at det vil være et stort behov for sjåfører i mange, mange år. At teknologien åpner opp noen dører, er bransjen sikker på. Men han mener dette ikke vil ta bort jobbene, men kanskje være med å utvikle bransjen.

– Fremtidens sjåføren må kanskje kunne mer innen for teknologi i yrket sitt. Men at yrkessjåførene forsvinner, nei, det tror jeg ikke, avslutter Galaasen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.