Byutvikling i samarbeid med samferdsel

Hvordan henger byutvikling, samferdsel, bypakker og bompenger sammen. Statens Vegvesen inviterte til seminar om dette.

I bystrategien har kollektivtransport en vesentlig rolle. Bilbruken skal ned, og samtidig øke bruk av kollektiv, sykkel og gangen. Og her ønsker Statens Vegvesen mer bruk av ny teknologi for å møte fremtiden reisende.

Bypakke Grenland har gitt mer buss og de ser at flere bruker buss. Samtidig har det blitt bygget mer gang- og sykkelstier, samt flere stier for å komme seg ut i naturen. Ut over det har de gjort trafikktiltak for å forbedre miljøet i Porsgrunn og Skien.

– Utfordringen er å få med befolkningen i både å forstå endringen og hvorfor de skjer. Samt at de er med i utviklingen. Og det blir etterspurt med informasjon til befolkningen, sier Hedda Fosse Five, ordfører i Skien.

Hun ser at antall reisende har økt med over 40 prosent de siste årene. Men for å få flere til å ta buss, så tror hun lavere pris i perioder kan få flere over på buss. Kampanjer og lignende løsninger.

Hva skal til å få flere til å ta bussen?

– Vi må ha mer kommunikasjon med folk. Ambisjonene er å doble antall reisene mot 2025. Vi ser at nye kunder er krevende. De ønsker mer frekvens. Bussen må gå ofte. Vi må også tenke infartsparkering med buss, sier Siv Wiken hos AKT.

Hun viser til at det må bli lettere å kjøpe billett og at det ikke tar lenger tid å ta buss enn bil.

– Det må ikke ta dobbelt så lang tid å ta bussen, som å ta privatbilen. Så vi må legge til rette for at bussen kommer raskt frem, sier hun.

Espen Strand Henriksen fra Kolumbus mener at det er viktig å få frem hvor mye folk sparer i kroner og øre med å ta buss fremfor privatbil.

– Den gruppen som i dag kjører privatbil bruker veldig mye mer penger på å komme frem, enn om de valgte busser. Men vi må også se på andre enn bare å selge billetter. Vi må tilby ulike løsninger. Som sykkelutleie og andre ting som også kan bedre helsen. Og da kan en samarbeide med selskaper og bedrifter. Langsiktige løsninger, sier han som legger til at en må tenke bredere enn i dag.

Det er stor enighet om at kommunikasjon med de reisende er viktig. FAU på skolene er det viktig å ta med i diskusjonen om nye eller endring på ruter. De sitter inne med mye lokal kunnskap.

Men politikere mener også at en må tenke arealutvikling, hvor en plasserer skoler, barnehager og boliger i kollektivakse.

– Vi blir ofte spurt i tidlig fase når det planlegges nye boligfelt. Vi blander oss ikke inn i det, men ønsker å være med i forkant, sier Wiken.

– I Grenland har de avtale om at 80 prosent av boligene skal ligge i kollektivaksen, men det er Ikke lett. Men vi har klar oss. Og vi har god dekning på kollektivtransport utenfor sentrum, sier Five.

– Vi må ikke for regide. Vi må ha dynamikk i planleggingen, sier hun.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.