Bus on demand – Buss på bestilling

Arendalsuka: Hva med å kunne bestille bussen hjem til døren via en app, telefon eller nettside? I Sauda i Rogaland kan en nettopp det. Innen for kommunen kan en bestille bussen for å bli hentet hjemme og bringet dit en ønsker. Men en må tåle å dele bussen med andre på veien.

– I Sauda har vi til nå hatt svært få passasjerer per avgang på de ulike bussrutene. Da vi skulle ut med et nytt anbud for Ryfylke Nord, bestemte vi oss for å tenke nytt. Resultatet ble HentMeg, sier driftsleder for blant annet Ryfylke i Kolumbus, Lise Eva Hegre.

Hun er stolt over at det nye busstilbudet har slått så godt an. Og under Arendalsuka ble det vist til Sauda en rekke ganger. Spesielt med tanke på hva moderne teknologi og algorytmer kan gjøre for mobiliteten til folket.

HentMeg er det første av sitt slag i Rogaland, og er en helt ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Du bestiller transport på nett eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en bil eller minibuss. Der sitter det gjerne andre passasjerer som har hoppet på før bilen kom til deg. Du betaler vanlig busstakst, og fraktes der du ba om i bestillingen. På veien kan bilen plukke opp og sette av andre passasjerer.

– I stedet for å kjøre statiske bussruter nesten uten passasjerer på, mener vi det vil være mye mer fornuftig både økonomisk, trafikkmessig og tidsbesparende å tilby et mer individualisert transporttilbud. Vi har stor tro på at HentMeg også kan fungere andre steder i Rogaland hvor vi har ansvar for mobilitetstilbudet, og vi vil følge spent med på erfaringene vi gjør oss i Sauda, forklarer Hegre.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.