Busser stikker fra kontroller

– Slikt skjer desverre ganske ofte, sier inspektør Svein Ove Salt ved Trafikkstasjonen i Førde da en turbuss kjørte fra en teknisk kontroll.

Turbussen med passasjerer var registert i et land øst for Norge. Sjåføren valgte å unnlate å stanse til teknisk kontroll. Dermed måtte Statens Vegvesen be politiet hente inn bussen til kontroll.

Politiet tok opp jakten på bussen og fikk stanset den. Bussen var full med turister og sjåføren ble beordret tilbake til kontrollpost.

Kontrollen denne bussen stakk av fra, var en teknisk kontroll. Det vil at det blant annet hentes ut data fra ferdskrivere. På den måten kan Statens Vegvesen sjekke om kjøre- og hviletid er overholdt.

Inspektør Svein Ove Salt hos Trafikkstasjonen i Førde sa til Bergens Tidende at det dessverre ikke er uvanlig at busser unnlater seg å stanse ved teknisk kontroll. Dermed kan sjåføren vente seg en meget grundig sjekk av både buss, samt kjøre- og hviletid. I tillegg blir sjåføren anmeldt for å ha kjørt fra en teknisk kontroll.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.