Minibuss 24-7 AS blir heleid av Vy Buss AS

Vy Buss As har 5. mai 2021 inngått avtale om kjøp av de resterende 51 prosent av aksjene I selskapet Minibuss 24-7 AS. Etter kjøpet, er Minibuss 24-7 heleid datterselskap av Vy Buss AS.

-Vi er imponert over jobben som blir gjort i Minibuss 24-7. Vy har lenge jobbet for gode løsninger for dør-til-dør reiser, og Minibuss 24-7 passer godt inn i dette arbeidet. Gjennom fleksible løsninger skal vi være et godt alternativ til privatbilisme, sier Ole Engebret Haugen, konserndirektør i Vy Buss.

Haugen er videre opptatt av at selskapet skal fortsette med å være en stor aktør i anbudsmarkedet for denne type transport. Vy har eid 49 prosent av aksjene i Minibuss 24-7 siden 2010. Vy ser at kombinasjonen med tradisjonelle bussruter og mer fleksible kollektivtransportløsninger er etterspurt. Med Minibuss 24-7 kan Vy Buss møte denne etterspørselen på enda bedre måte.

Partene er enige om at kjøpesummen ikke deles med offentligheten.

Fakta om Minibuss 24-7 AS:

Selskapets driver persontransport på vei, primært innen bestillingstransport i Norge, og har forretningssted i Sarpsborg. Minibuss 24-7 AS er landets ledende minibusselskap og ble etablert i Østfold i 2006. 

Det har 215 egne busser, hvorav 170 går på fossilfritt drivstoff, hvorav 20 er elektriske minibusser. Selskapet har kontrakter om kjøring i Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold. I fra Østfold har selskapet også en del turkjøring. Minibuss hadde i 2020 en omsetning på 186 mill. kroner og 323 ansatte som utgjorde 187 årsverk.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.