Mercedes-Benz oppgraderer busschassis

Vi tenker sjelden eller aldri over det, men i stor deler av verden består en buss fortsatt av et chassis hvor det er plassert et karosseri oppå. Mercedes-Benz har nå oppgradert sitt busschassis OC 500, spesielt med tanke på komfort, sikkerhet og lavt drivstofforbruk.

Norge, i likhet med veldig mange andre land, hadde i tidligere tider flere store, og kanskje aller helst små, karosserileverandører. Kjøretøyprodusentene konsentrerte seg om å produsere chassiser, mens påbygg ble levert av ofte lokale karosseriprodusenter. Med et økende ønske fra nyttekjøretøyprodusentene om å kunne dekke større deler av verdikjeden, kombinert med stadig strengere krav til tekniske løsninger, miljø og sikkerhet er dette endret. Det aller meste av busser som leveres på det norske og stadig flere industrialiserte land, fremstår som komplettbygde fra kjøretøyprodusentenes side, selv om mange produsenter har et nært samarbeid med store internasjonale karosseriprodusenter.

Men i store deler av verden er altså dette annerledes, og det er dette markedet oppdaterte Mercedes-Benz OC 500 er beregnet på. Chassiset leveres i to hovedvarianter, OC 500 RF (Raised Floor = normalhøyt gulv) og OC 500 LE (Low Entry = laventre). Chassiser med normalhøyt gulv har motorer fra seriene OM 936 og OM 470 med effekter fra 299 til 456 hk og både manuelle og fullautomatiske girkasser. Laventre-chassiser leveres med OM 936-motorer på 299 eller 354 hk og automatgirkasse. OC 500 vil bli presentert for offentligheten på FIAA-messen i Madrid i oktober.

Det som først og fremst er nyheten på de oppgraderte chassisene er et betydelig økt sikkerhetsnivå, med blant annet Active Brake Assist 5 og Sideguard Assist, begge deler sikkerhetssystemer som skal forhindre sammenstøt med andre kjøretøy og myke trafikanter. For å få til dette, er chassisene også utstyrt med en ny og avansert elektrisk/elektronisk struktur.

Chassisene kan også leveres med den GPS-styrte cruisekontrollen Predictive Powertrain Control (PPC), frirulling (EcoRoll) og Stop-and-Go-funksjon. I det store og hele vil busser bygd på OC 500-chassiset kunne ha samme høye standard som komplettbygde busser, men med en betydelig grad av karosseritilpasning til lokale forhold.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.