Mercedes-Benz minibuss – et stadig viktigere forretningsområde

Bertel O. Steen har i mange år vært en betydelig leverandør av Mercedes-Benz minibusser. De seneste årene har et segment innen dette forretningsområdet minibuss økt betraktelig. En utvikling som ser ut til å fortsette.

De siste årene har vi sett en betydelig økt satsning på kollektivtransporten. Skinnegående kollektivtransport, som politikere og ulike miljøtalspersoner ofte tar til orde for, tar det lang tid å få på skinner, bokstavelig talt. Det er generelt et langt lerret å bleke, og i de fleste tilfeller også forbundet med tunge investeringer i infrastruktur. Løsningen på den raske veien til en kapasitetsøkning innen kollektivtransport blir derfor som regel å satse på ulike bussløsninger. Hvor lenge har man eksempelvis diskutert og utredet prosjekter som Ringeriksbanen, ny T-bane tunnel i Oslo og Fornebubanen? Listen over tilsvarende prosjekter Norge rundt kan nesten gjøres så lang man ønsker.

I praksis, og mens diskusjonene fortsetter inn i evigheten, så er dette for Bertel O. Steen, og Mercedes-Benz Nyttekjøretøy i særdeleshet, som en betydelig leverandør av et bredt spekter innovative, moderne og miljøvennlige busser, kun positivt.

Fylkeskommunenes kollektivselskaper beskriver i sine anbudsforespørsler nye kreative løsninger. Disse må bussoperatørene etterkomme. I Oslo er for eksempel Ruter i gang med å teste ut et nytt dør til dør busstilbud, som de kaller aldersvennlig transport, og er for de over 67 år. Tilbudet trafikkeres selvsagt av Sprinter busser. Fra før kjenner vi til ulike transportkonsept inne skolekjøring og pasienttransport hvor minibusser benyttes i stor og økende grad.

Det er, sett i denne konteksten, at minibuss-segmentet øker, og dermed blir enda viktigere for Bertel O. Steen. I den moderne kollektivtrafikkfilosofien, med et utvidet tilbud av spesialtilpasninger innen transporttilbudet, ser vi at Sprinter minibuss er et produkt som passer svært godt inn. Det kjøres ikke lenger utelukkende rene linjebusser etter en fast oppsatt plan.

«Med vår lange og brede erfaring i å betjene de profesjonelle bussoperatørene, kombinert med vår like lange erfaring som minibussleverandør til andre kunder, er vi blitt en betydelig aktør i også disse nye kollektivtransportkonseptene», sier PR og informasjonssjef Olav-K. Thingwall i Mercedes-Benz Nyttekjøretøy, og fortsetter «Markedsandelen for Sprinter minibuss har over tid ligget stabilt på over 60%, noe som gjenspeiler at vi har det riktige produktet, de riktige samarbeidspartnerne, og ikke minst, en organisasjon som, i alle ledd, yter i forhold til de profesjonelle minibusskundenes krav og forventninger».

«Vi har et minibusskonsept med høy kundeaksept, og en unik produktbredde, som strekker seg fra luksus turbuss utgaver til lavgulvbusser. At Mercedes-Benz minibusser i tillegg benytter selve målestokken i den store varebilklassen som basiskjøretøy vil styrke våre fremtidige muligheter som leverandør og profesjonell partner til bussoperatørene» avslutter Thingwall.

Når alle momentene samles sammen ser fremtiden lys ut for forretningsområdet Mercedes-Benz minibuss hos Bertel O. Steen.