Kan bli det komplette kaos

«Vi er en samfunnskritisk sektor, men samtidig så oppfordrer regjerningen til at en ikke skal benytte kollektivtransporten. Det kan føre til en kaotisk tilstand når vi nå åpner mer og mer opp, så det er viktig at vi er tett på, gode på supplering og tydelige på å fortelle hvordan reise trygt kollektivt, sier konsernsjef i Tide Buss Roger Harkestad. Han savner også en mer forutsigbar hverdag for bussbransjen.

Den 12. mars lukket Regjeringen ved Erna Solberg i spissen ned Norge, bokstavelig talt. Folk ble bedt om å ha hjemmekontor og benytte kollektivtransport minst mulig. Men samtidig så oppfordret hun busselskapene til å ha en tilnærmet lik hverdag. Bussene skulle gå, siden kollektivtransporten er en samfunnskritisk sektor.

Dette var begynnelsen på en stor krise og en bransjehverdag som er helt uforutsigbar. Endringer kommer fremdeles daglig. I Tide Buss ble det etablert en beredskapsgruppe på 12 personer svært tidlig i denne krisetiden.

«Det ble ekstremt vanskelig å planlegge dag for dag. Den store X-faktoren som ligger der i forhold til hva er det som egentlig skjer, og at det er kompleks logistikk vi har med å gjøre. Vi har 5000 ansatte å ta hensyn til. Noen ble umiddelbart permittert, noe ble syke av pandemien og andre hadde familiemedlemmer som ble syke. I tillegg en del i karantene», sier Harkestad som tidlig fikk mange tilbakemeldinger fra engstelige sjåfører.

Harkestad er både stolt og imponert over hvordan medarbeidere taklet og håndterte situasjonen som oppsto i midten av mars.

«Vi måtte være, og er veldig presise i måten vi kommuniserer på. Mange endringer kom raskt på plass, mens enkelte endringer krevde noen forberedelser. Det var viktig å sikre inntekten, men samtidig sikre bussjåføren fra en mulig smitte. Derfor valgte vi raskt å stenge fremre dør og fjerne billettsalget om bord. Noen mener sikkert at det ikke ble gjort ting raskt nok, men i ettertid så ser en at det faktisk ble innført på veldig kort tid», forteller han.

«Vi er evig takknemlige på hvordan de ansatte har håndtert den nye hverdagen. De ansatte var forstod det vi kommuniserte , og sammen fikk vi en rekke føringer raskt på plass. Vi har en viktig oppgave å få de som må ta bussen til og fra arbeid, lege og andre viktige ærend. Jeg er imponert over de ansatte», legger han til.

Beredskapsgruppen som ble etablert fikk en rekke oppgaver å ta tak i. Men også den gruppen var sårbar. Alle andre enn de nødvendige personene ble sendt hjem for å ha hjemmekontor og beredskapsgruppen hos Tide Buss ble etter hvert delt i to for å sikre at ikke også den skulle bli forstyrret om noen skulle bli smittet.

Godt samarbeid med oppdragsgiver

«Samarbeidet med Skyss og andre kollektivselskaper har vært godt. Allerede første dagen satte vi oss ned og diskuterte ulike senarioer og løsninger. Omlegging av ruteplaner var kanskje det mest krevende. Ikke alle sommerruter lå klare til å settes i produksjon, så enkelte linjer og steder ble lørdagsruter valgt som en midlertidig løsning. Støtten fra Skyss og andre oppdragsgivere har vært bra og sammen har vi klart å lage gode løsninger som har fungert», sier Harkestad. Men mørke skyer truer i horisonten.

«Vi kan ikke klare å forholde oss til en hverdag som vi har nå over lengre tid. En hverdag som er så uforutsigbar, hvor det kommer nye føringer nesten daglig. Vi har ansatte og også passasjerer å ta hensyn til. Vi håper på en  mer forutsigbar hverdag snarets, og vi jobber og fokuserer nå på hvordan vi skal komme tilbake til normalen på en god måte », sier han.

«Vi ser frem til signalene som kommer i dag hvorvidt alle barn skal tilbake på skolen på mandag. Får en beskjed i ettermiddag om å kjøre mandag da kan vi en stor utfordring. En ting er at vi har begrenset med plass på bussene nå,  vi kan ikke forlate barn på holdeplassen og vi kan ikke sette inn ubegrenset med busser. Og skulle mange også velge bort kollektivtransporten, vil det bli det komplette kaos på veiene», sier Harkestad.

Men han er tydelig på at de skal gjøre alt de kan for å få alle frem. De har tatt tilbake nesten alle de permitterte bussjåførene og i tillegg har de tatt inn en rekke turbussjåførener og satt de på lokalruter.

«Vi har spilt inn at vi har tilgjengelig turbusser som kan settes inn som supplering, og vi kommer til å gjøre det noen steder i landet, og det er bra. Her må vi vurdere situasjonen løpende – kanskje blir det et rotasjonsopplegg på skolene som kan være til hjelp. Foreldre vil kanskje også frakte barna mer på egenhånd – i tråd med FHIs skolebussveileder», sier Harkestad.

Krevende for kommersielle ruter og turbussene

«Vi opplevde nærmest over natten at våre 210 tur- og ekspressbusser måtte parkeres. Vi har klart å holde 8-10 busser i sving på ulike oppdrag som buss for tog, men hele 240 av 275 kommersielle sjåfører har blitt permitterte grunnet krisen vi er oppe i», sier han og legger til at de på kort tid mistet inntekten og tilnærmet alle passasjerene.

«Vi la tidlig ned flybussene, og reduserte ruteproduksjonen på ekspresslinjene til et minimum, men vi har tapt mye penger. Det er enda ikke kommet noen gode støtteordninger på plass for den kommersielle busstransporten. For rutebussene har NHO Transport og flere organisasjoner vært flinke med å formidle hva som har vært nødvendig for å overleve. Oppdragsgiver mistet 80 til 90 prosent av inntekten og i felleskap har vi klart å få på plass den første milliarden. Nå er vi spente på hva som kommer. For både den offentlige rutetransporten og den kommersielle», sier han.

Flere spår at denne krisen kan vare i mange år. Selv om hverdagen her i Norge kommer tilbake til en tilnærmet normal hverdag inne kort tid, så vil det ta langt tid å få tilbake de reisende og ikke minst turistene.

«Det er viktig at ikke Regjeringen går ut og fraråder å ta kollektivtransporten. De må ut å oppfordre til det, når vi nå går mot en bedre tid. Vi må sikre at vi kan tilby trygge kollektivreiser og at det er løsningen folk skal velge også i fremtiden. Vi er også veldig bekymret for turbussene. Når kan vi se at reisemarkedet kommer tilbake? Slik som det er nå, er det ingen lys i tunellen, men vi håper på et mer normalt 2021», sier han.

«Vi er bekymret for fremtiden. Ekspressbussnæringen har ikke fått mye til drahjelp fra staten. Vi trenger høye passasjertall for å ha en butikk. Det kan  ta flere år å bygge opp igjen. De mindre selskapene vil ikke klare å vente, og må legge ned. Men vi har også flere bekymringer. Vi har ansatte å ta vare på også», sier han.

Og han tror også at reiselivet totalt sett har en lang vei å gå for å komme tilbake på beina igjen. Det mener han vil ta år, i hvert fall vil året i år blir svært krevende, og vi er innstilte på at vi må omstille oss og tenke nytt i 2020 for å holde hjulene i gang.

Jeg er oppriktig stolt over hvor omstillingsdyktige sjåfører vi har, som klarer å snu seg rundt på få dager og nå skal starte opp og bidra til at vi klarer en god rutebilkjøring, sier Harkestad.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.