– Langt fra nok til å redde bransjen

– Kollektivtrafikken er et viktig suksesskriterium for gjenåpning av samfunnet etter koronaen. Forslaget i RNB på 1,5 mrd kroner til kollektivtrafikken er på langt nær nok til å redde bransjen, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Tapte billettinntekter og ekstrakostnader til skoleskyss er beregnet til 6 mrd kroner ut året. Grøtting er glad for tydelige smittevernråd for kollektivtrafikken og sier transportselskapene gjør det de kan for å bidra til trygge reiser.

Svært kostbart
– Smittevernet er helt nødvendig for å frakte folk på en forsvarlig måte. Men det er svært kostbart og innebærer store inntektstap og ekstrautgifter for bransjen. Uten en kompensasjon på 6 mrd kroner nå står kollektivtrafikken i fare. Ingen er tjent med et fattigere kollektivtilbud, hverken nå eller når vi skal tilbake til normalen, sier Grøtting.

Grøtting viser til at Kollektivtrafikkforeningen har gjort beregninger som anslår at tapte billettinntekter fra mai og ut året til sammen vil utgjøre 4,5 mrd kroner. I tillegg kommer ekstra kostnad for skoleskyss på ca. 1,5 mrd kroner, på grunn av smittevernreglene som krever halv utnyttelse av seteplassene.

Haster med redningspakke

– Det haster med en redningspakke for kollektivselskapene. Myndighetene har mulighet til å sikre kollektivtrafikken nå ved å øke kompensasjonen i RNB til 6 mrd kroner, sier Grøtting.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.