Mercedes-Benz lanserer eCitaro med brenselcelle

På Global Public Transport Summit (GPTS) I Barcelona fra 4. til 7. juni har Mercedes-Benz verdenspremiere på eCitaro fuel cell. Men brenselcellen er først og fremst ment som en rekkeviddeforlenger. Produksjonsstart skjer nå i juni.

For Mercedes-Benz eCitaro fuel cell er først og fremst en elektrisk buss hvor leddbussvarianten har nyeste generasjon NMC 3-batterier med en kapasitet på 392 kWh. Brenselcellen har en effekt på 60 kW og sørger for ekstra strøm. Dette skal gi leddbussen en rekkevidde på rundt 350 km. Kjøretøyet har en passasjerkapasitet på inntil 128 personer. Hvilke kapasiteter tilsvarende solobuss vil ha, har ikke Mercedes-Benz sagt noe om foreløpig.

Løsningen er først og fremst beregnet på transportører som opererer lengre ruter og som vil unngå å lade i løpet av arbeidsdagen. Bussen blir ladet av en ordinær CCS-kontakt når den står parkert på bussdepotet. Brenselcellen er først og fremst beregnet på spe på med strøm underveis. Egentlig ønsker man at brenselcellen skal jobbe minst mulig underveis. Ordinær lading er rimeligere enn såkalt grønn hydrogen. Et sofistikert elektronisk kontrollsystem sørger for en best mulig blanding av batterienergi og brenselcelledrift. Blant annet sørger kontrollsystemet at brenselcellen hele tiden opererer på et best mulig effektnivå for å utnytte hydrogenet optimalt.

Ytterligere en fordel med dette systemet er at det er enklere å nyttiggjøre seg den elektriske energien som regenereres ved bremsing enn i et kjøretøy med kraftigere brenselcelle og et lite batteri for «mellomlagring» av strøm.

eCitaro fuel cell har gjennomgått omfattende tester før den settes i produksjon. Det gjelder blant annet testing av hydrogentankene for brann, ytre påvirkning og temperatur i henhold til den nye UN ECE R 134 standarden.

Glimt fra dashbordet. Under speedometeret sitter tankmåleren for hydrogen. Til høyre øverst instrumentet for øyeblikkets effektuttak eller regenerering og nederst instrumentet som viser gjenværende strømmengde på batteriet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.