Fritt frem for utenlandske selskaper

Det er en kjent sak at utenlandske busselskaper opererer fritt med å transportere turister rundt i Norge, også det som kan kalles kabotasje. Men nå har også utenlandske selskaper kastet seg på utleie av russebusser. Strenge norske regleverk har fått de seriøse norske selskapene til å nærmest bli totalt overkjørt.

Forleden ble det kjent at Russebuss.no nå legger ned sin virksomhet i Norge. De sier til Bussmagasinet at det strenge norske regleverket er hovedgrunnen. Og at de ser at flere og flere utenlandske selskaper nå tar seg inn på det norske russebussmarkedet i stor fart.

Over mange år har Statens Vegvesen sammen med Vegdirektoratet strammet inn på regelverket rundt ombygging av busser. Dette har gjort det både kostbart og krevende for selskaper som driver med ombygging av busser til russen. Og også de som selges som campingbusser.

Regelverket følger ikkke Eu sitt regelverk og er å regne som nasjonalt regelverk om en byger om å godkjenner bussen her i Norge.

Men nå har flere og flere utenlandske selskaper funnet smutthullet i lovverket. De får bussene bygget og registrert utenfor Norge. Og dermed kan de fritt kjøre på norske veier i hele russetiden uten å bryte loven. Og det med sidestilte seter og annet som her i Norge ikke lenger er lovlig.

Måten disse gjør det på er enkel. De bygger om bussen i et EU land og får den godkjent hos det tyske TÜV, som tilsvarer Statens Vegvesen her hjemme. Så kan de helt lovlig kjøre bussen på for eksempel litauske skilter med litausk sjåfør gjennom hele russetiden, før den må ut av landet.

En kan også importere bussen til norge med TÜV papirer, om bussen er registrert i et EU land etter ombygging.

Marius Clausen hos Innovatis AS som er kjent som Russebuss.no sendte en mail til Bussmagasinet for kort tid siden og forklarte oss om hvor krevende det var å få godkjent deres ombyginger. Ofte så ble de møtt med «nytt» regelverk når de møtte for kontroll.

De og flere andre som driver med ombygging har merket seg at regleverket her i Norge har blitt strammet inn. Og ofte også tolket ulikt fra kontrollstasjon til kontrollstasjon.

Alle busser som er førstegangsregistrert etter 13. februar 2003 og har mer enn 22 seter er blitt nærmest umulig å få godkjent ombygget. Det har også medført at eldre, tildels trafikkfarlige busser har fått en unormalt høy verdi og blir gjennbrukt lenge etter at de skulle vært tatt ut av trafikk og hugget.

Clausen opplevde å få forhåndsgodkjent busser som ble tatt inn fra Sverige og bygget om her i Norge. Når de så ble fremvist på kontrollstasjon, så ble de underkjent. Selv om de var bygget nøyaktig etter forhåndgodkjenningen. Kontroløren viste til endringer i regelverket på dokumentasjon på bruk av brennbare materiell.

Resultatet ble at bussene aldri fikk en godkjenning og Russebuss.no tapte alt på disse. Og i tillegg måtte få bygget nye busser til russekullet som hadde bestilt bussene.

Nå har Russebuss.no lagt ned sitt selskap. De begrunner dette med at de ikke lenger kan få bygget busser i Norge og at utenlanskje selskaper nå tar over markedet. Og det med utenlandske sjåføre som skal kjøre ungdommer uten rette språkkunnskaper eller kjennskap til norske forhold.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.