Megawattlading på 15 minutter

Innen 2024 vil en kunne lade bussen fult på mindre enn 15 minutter. Hvordan er det mulig?

I dag behøver en alt fra to til åtte timer til å lade opp den battrielektriske bussen til 100 prosent. Og dette igjen gir en kjørelengde på rundt 200 til 250 kilometer.

Nå går utviklingen fort og inne to år skal en kunne redusere ladetiden ned mot mindre enn 15 minutter og øke rekkevidden til rundt 400 kilometer. Dette er et stort skritt i riktig retning for å kunne sammenligne dagens dieselbuss mot fremtidens elektriske busser.

Men veie dit er lang. Dagens ladeinfrastruktur nå endres, det samme nå ladekontakten. Dagens CCS2 ladekontakt klarer maksimalt 375 kw lading. Og den nye megawatt ladekontakten skal klare til ganger så mye. Hele 3750 kw lading. Dette kan en klare ved å vannkjøle både ladekabel og ladesystem ombord i bussen.

Ved å utvikle den nye ladeinfrastrukturen og den helt nye standarden så vil en kunne levere tur- og Ekspressbusser med en rekkevidde på 400 kilometer og en ladetid på mindre enn 15 minutter. Bussene vil da kunne benyttes på lengre ruter og oppdrag enn dagens løsning. Om ladeinfrastruktur er bygget tilstrekkelig ut over hele landet og Europa.

Og det er nettopp ladeinfrastruktur som er utfordrende. I dag bygges det raskt ut ladeinfrastruktur for CCS2 som har sine begrensninger. Og i tillegg legges det lite tilrette for å lade lastebil eller buss langs veiene. Dette må endres og trolig må politikerne sette nye krav når det skal bygges ut.

Men når alt er på plass, så skal en kunne sammenligne dagens dieselbuss med elektriske og behov for en rekkevidde forlenger er ikke lenger nødvendig. De europeiske produsentene er nå i full gang med å teste systemene og prøve ut kjøretøy på veien. Og inne 2024 skal dette ut i serieproduksjon.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.