Årets bærekraftige busser

Juryen for Årets bærekraftige buss (Sustainable Bus of the Year) har nettopp kåret tre vinnere innenfor kategoriene bybuss, intercity og langrute/turbuss, henholdsvis Karsan e-ATA 12, Iveco Crossway LE Hybrid CNG og Irizar i6S.

Med bærekraft legger juryen vekt på effektivitet og miljøvennlighet. Juryen består av fagtidsskriftene Mobilités Magazine (Frankrike), Omnibus.news (Tyskland), Autobus (Italia), Infotrucker (Romania), Revija Tranzit (Slovenia), Carril Bus (Spania) og Bus and Coach (Storbritannia). Nedenunder kommer juryens begrunnelse for valgene.

Sustainable Bus Award 2023 Urban: Karsan e-ATA 12

e-ATA 12 står i fokus i Karsans ambisiøse elektrifisering av sine produkter for urban kollektivtrafikk. Selskapet vil ikke lenge investere i utvikling av kjøretøy for fossilt drivstoff. Karsan lanserte et komplett program av elektriske busser mot slutten av 2021 ved at 10-, 12- og 18-meters elbusser kompletterte de tidligere seks- og åttemeters modellene. (Disse mindre modellene gjorde at selskapet var ledende innenfor det elektriske midibuss-segment de siste to årene). Et vesentlig element er at kjøretøyene er basert på en plattform utviklet fra grunnen av for elektrisk drivlinje og benytter komponenter fra ledende leverandører. Kjøretøyene har gjennomgående lavt gulv med lett adkomst også for eldre og funksjonshemmede passasjerer. Videre blir det poengtert resirkuleringsraten for komponenter er over 95 prosent.

Sustainable Bus Award 2023 Intercity: Iveco Crossway LE Hybrid CNG

I store deler av Europa opplever man nå en klar overgang til gassdrift når det gjelder busser i klasse II. Økningen var på hele 60 prosent fra 2020 til 2021). Teknologien, som for bare få år siden ble mest benyttet I bybusser, har nå blitt et reelt alternativ til diesel i intercity-busser. Iveco Bus, som er europeisk ledende innenfor segmentet, hever listen ved å kombinere takmonterte CNG-tanker med en mildhybrid modul fra Voith. Resultatet er et kjøretøy som allerede inneværende år er foretrukket i et antall anbud og som er tilgjengelig på markedet fra 2023. Dette representerer et bærekraftig alternativ for selskaper som ønsker å redusere utslipp i intercity-segment. Teknologien er forventet å redusere drivstofforbruket med 15 prosent og totalkostnadene med 5prosent. I tillegg kan man ved hjelp av biogass redusere CO2-utslippene med inntil 84prosent.

Sustainable Bus Award 2023 Coach: Irizar i6S Efficient

Drivstofforbruket er redusert med 13 prosent, blant annet takket være at luftmotstands-koeffisienten er forbedret med 30 prosent. Videre har økt bruk av komposittmaterialer redusert vekten med rundt 950 kg, og i tillegg vil forbyggende vedlikeholds-teknologier redusere ståtid. Hovedmålet med den betydelig oppdaterte i6S har vært å oppnå større operasjonell effektivitet som er vesentlig i en sektor som er sterkt plaget av kostnadsøkninger som en følge av energikrisen i Europa. Resultatet er et kjøretøy som kombinerer en velprøvd plattform med en rekke forbedrede detaljer som forbedrer totalkostnadene i betydelig grad.

(«Sustainable Bus Award» må ikke forveksles med «International Bus an Coach of the Year” hvor Buss Magasinets redaktør Tom Terjesen er president. Juryen med medlemmer fra 23 anerkjente europeiske tidsskrifter valgte MAN Lion’s City E til «Bus of the Year 2023».)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.