Batterier fra VDL-busser får et andre liv

Batterier som har hatt sitt første liv i elektriske VDL-busser, får nå et andre liv hos energiselskapet RWE gjennom prosjektet Anubis i Moerdijk i Nederland.

I likhet med Norge ser Nederland en rask overgang til batterielektrisk drift i busser, personbiler og lastebiler. Bussprodusenten VDL ser for seg at allerede i 2030 vil det være behov for å resirkulere minst 150.000 batterier på årsbasis i Nederland alene. For øyeblikket blir brukte batterier klassifisert som avfall og sendt til resirkulering i andre land. Batteriene kan imidlertid få et liv nummer to i Nederland, mener VDL og RWE.

Selskapene har inngått et samarbeid for å gi batterier fra 43 elbusser et nytt liv. Batteripakkene fra disse bussene er erstattet med nye og større batteripakker. Men de utskiftede batteriene har fortsatt nok kapasitet til stasjonært bruk.

De 43 batteripakkene fra VDL-bussene har en samlet lagringskapasitet på 7,5 Megawatt. De blir nå koblet sammen til et stort batteri på RWEs kraftverk i Moerdijk. RWE arbeider også med lignende batteriprosjekter i Tyskland, Storbritannia og USA. Selskapet mener at batteriene kan benyttes til å stabilisere energinettverket, særlig når det er snakk om fornybar energi fra strøm fra vind- og solparker hvor strømproduksjonen vil variere med nettopp vær og vind. Overskuddsenergi kan lagres i batterier og sendes ut på nettet når strømproduksjonen er mindre.

Etter å ha gjort nytte for seg i strømforsyningsnettet, vil batteriene gjennomgå en høykvalitets resirkulering, men før det kommer så langt, har de altså hatt to liv.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.