Med ny bussmodell og en hemmelighet på lur

elbussleverandøren Ebusco har siden 2010 designet og utviklet elektriske busser for det europeiske markedet. I 2014 leverte de to busser til Kolumbus, og ytterligere tre i 2016. Nå satser Ebusco sterkt med deres nyeste generasjon elektriske busser, Ebusco 2.2.

I et moderne lokale like utenfor Deurne sentrum holder Ebusco hus. De har vært på markedet siden 2010 med å utvikle, designe og konstruere elektriske busser. Ebusco 1.0 fikk stor omtale i pressen da den ble presenter. I dag slippes Ebusco 2.2 som er en helt nyutviklet elektrisk buss for en fremtidsrettet persontransport. Bussen monteres i samarbeid med Ebusco til 75 prosent ferdigstillelse hos den australske produsenten BCI. Deres fabrikk ligger i Kina. De siste 25 prosentene ferdiggjøres ved lokalene i Deurne.

Det har vært en rivende utvikling på elektriske busser de seneste årene. Spesielt gjelder dette på batteriteknologien. Men det har også vært en stor utvikling på forbruk av elektriske energi. Og da snakker ikke bare om forbruk til fremdrift. Men også energibruken til belysning og elektrisk oppvarming. Sistnevnte er en viktig faktor for det kalde klimaet som er her i Norge.

Og da Bussmagasinet var på besøk forleden, stod der 37 busser på rekke og rad i lokalene klare for leveranse til kunde. Alle disse var av den nye modellen 2.2. Og alle hadde kun elektriske oppvarming, selv om de skulle i trafikk i en by som kan ha kalde vinterdager.

Siden flere og flere bussanbud har fokus på at bussene skal være helt utslippsfrie så må leverandøren komme opp med nye løsninger på oppvarming. Systemet er utviklet av Ebusco i samarbeid med Heavac/Aurora som fungerer varmepumpe som varmer opp vannet som så sirkulere i bussen.

Unik varmepumpe

«Borealis luftpumpe er et unikt system som gir en god og varm buss ned til rundt minus 15 grader. Dette er fremtidens klimaanlegg. Ved minus 15 grader gir 1 kilowatt strømforbruk fremdeles 2 kilowatt varme i bussen. Ved varmere utetemperatur er conversion rate COP på mellom 3 og 4. Altså et meget effektivt system», sier Peter Bijvelds, administrerende direktør hos Ebusco b.v.

Han har så tro på dette systemet at han mener markedet kan se bort fra det mye mer kostbare Co2 klimaanlegget som flere andre bussleverandører ønsker å benytte. Og han mener også deres system klarer seg til lavere temperaturer enn hva andre merker kan klare. Og da viser han spesielt til bruk i nordiske vinterklima.

Selve klimaanlegget er montert bakerst på bussens tak for best vektfordeling. Bussens batterier er plassert i fremre del av taket, samt bak i bussen. Og en kan lett komme til alle batteripakkene om det er behov for service eller en må bytte ut battericeller. Batteriene på Ebusco sine busser er av typen Lihium-Jernfosfat LFP batterier som tåler mange tusen ladesykluser. Batteriene er trygge, da de ikke utvikler høy varme. De kan også tåle kraftig kollisjon, samt penetreres uten å ta fyr.

Lang levetid på batterier

«For lang levetid på våre batteriløsninger, så anbefaler vi at batteriene ikke lades med over 1C», sier Bijvelds. Det vil si at om en har 363 kWt batteripakke i bussen, så bør denne ikke lades med mer enn 363 kW lader, som vil tilsvare 1C. Lades bussen med for sterk lader, slik som hurtiglader langs en bussrute, så vil batteriene ta skade og levetiden går betraktelig ned. Ebusco lader sine busser med 0,5C til 0,8C for at batteriene skal fungere godt i mange år og tåle mange ladesykluser.

«Vi tilbyr nå pantograflading langs bussrute, men våre ladesystem som er levert av ABB lader bussene med maksimalt 0,8C som er rundt 300 kW noe som er veldig bra for batteriene, og samtidig gir nok opplading på rundt ti minutters påkobling til ladepunkt», forklarer han.

De 37 bussene som nå skal inn i trafikk i byen Dordrecht i Nederland er alle tilpasset pantograflading, men bussene har også CCS ladekontakt type 2 montert bak deksel bak på bussen. Her finner en også natokontakt for lading av bussens 24 volt system.

«Vi tilpasser oss kundes ønsker så langt det lar seg gjøre. Vi tilbyr nå ladekontakt i front og hekk, samt ladeskinner på taket for pantograflading», legger han til.

I dag finnes det rundt 50 Ebusco elbusser i daglig trafikk over hele Europa. Hver og en buss er direkte oppkoblet mot Ebusco sitt hovedkontor og her sitter et stort team med teknikere og overvåker alt fra batteritilstand til forbruk og kjørte kilometere. Denne dataen tas med i utviklingen av neste bussmodell, samt at de kan ta å løse utfordringer nesten før de oppstår. En stor fordel for busselskapene som ikke ønsker at bussene må tas unødvendig ut fra trafikk.

«Vi har mulighet til å hente ut alt av data fra enhver buss i realtid. Vi kan se på forbruk i drift og hvile. Vi får også opp når bussene lades og hvor mye de kW de lades med. Snittforbruk på bussene fra oss ligger på 0,8 kW per kilometer i normal bytrafikk. Og på bussene som har kun elektrisk oppvarming, så øker forbruket til mellom 1,3 til 2.0 kW per kjørte kilometer. Ved vårt nye klimaanlegg vil forbruket gå vesentlig ned», sier Bijvelds og viser oss eksempler på hva teknikeren ser på deres dataskjermer.

Hemmelighet i lukket rom uten vinduer

Denne dataen blir også overlevert til teamet som arbeider med neste generasjon elektrisk buss fra Ebusco. Og det er nå ting begynner å bli virkelig spennende. Bussmagasinet fikk se en fremtidsbuss som kan revolusjonere elbussmarkedet.

Bak store vegger, uten innsyn fra noen sider, så jobber et ekspertteam på neste generasjon elektrisk bybuss. Folkene som designer og bygger bussen er tidligere ansatte ved flyfabrikken Fokker. De har også vært med å utvikle VDL Phileas hybridbuss for noen år tilbake. For øvrig en buss som ble ganske så kostbar for VDL og ble lagt på is etter kun noen år i produksjon.

Ebusco 3.0 som bussen vil få til navn, er en lettvekts buss helt i kompositt materiale. Bussen vil ha bli lansert i 12 meter versjon og med gjennomgående lavgulv. Den vil ha 30 prosent lavere vekt enn det som i dag finnes av 12 meter busser. I tillegg vil den ha over 90 centimeter bred gang mellom drivhjulene, noe som krever en spesialutviklet drivaksel med navmotor og supersingel dekk. Bussen har godt isolerte vegger for å takle tøffe vinterforhold, slik vi er vant til i Norden. Lettvektsbussen vil også tåle påkjørsel bedre enn dagens stål og aluminiumsbusser. Også førerplassen vil være med sikret, da det går kraftige komposittbjelker opp i hjørnene. Disse tåler mer påkjenning enn stålbjelker og deformeres mindre.

Ebusco har allerede kjøpere klare og håper at de to første bussene av 3.0 vil være i trafikk innen 2020. Bussene skal testes ut sammen med Ebusco sin innovasjonspartner i myen Munchen i Tyskland. Bussen er ikke klar for markedet før den har vært skikkelig testet ut.

Ebusco leverer i disse dager ut 40 busser til kunder og vil levere ut totalt 140 busser innen utgangen av dette året. I tillegg så skifter de ut de to første bussene som kollektivselskapet i Rogaland, Kolumbus fikk i 2014 med tilsvarende utgave som de tre bussene de fikk i 2016. Og med samme batteriteknologi.

De vil også innen kort tid ha en laventre bussmodell klar for det europeiske markedet. Denne er allerede solgt i flertall til kunder og Ebusco vil da være Europas største leverandør av fullelektriske laventre busser. I tillegg kommer det tre-akslet elektriske busser som er tilpasset nordiske forhold, hvor kunder etterspør lengre busser opp til 18 meter. Klasse II busser er under utvikling og de har planer om å ta dette frem på sikt.

«Vi vil inne kort tid være størst på 12 meter laventre buss. Disse bussene vil ha flere og bedre seter for å kunne kjøre i lengre ruter. Vi ser i dag på muligheten til å komme opp med en 13,7 meter buss med tre-aksler, da etterspørselen fra spesielt Norden er stor», avslutter Peter Bijvelds.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.