1,5 millioner flere reisende i Trøndelag

I 2018 ble det gjennomført nærmere 1,5 millioner flere reiser enn i 2017. Året avsluttes med over 36,6 millioner reiser via buss, trikk og båt i Trøndelag. 

Noen av stedene man har opplevd størst reisevekst, er i Melhus og Malvik. Sammenlignet med 2017, var reiseveksten på bussrutene i de to kommunene på 5,2 prosent. Høsten 2018 opplevde man her en oppgang i antall reisende, og særskilt rute 38. 

Noen reisetall fra året som har gått:

  • Den samlede reiseveksten for 2018 i Trøndelag var på 4,2 prosent. Reisestrømmen gjennom Stor-Trondheim innfrir vekst på 3 prosent likt året før, der spesielt oppgangen på rute 9 og 4 økte betraktelig. 
  • Den prosentvise reiseveksten var størst i desember. Denne måneden opplevde man en reisevekst på 5,3 prosent mot samme måned året før. 
  • Gratishelgen som ble gjennomført i uke 50 bidro til rekordmåneden desember. 15. og 16. desember var det gratis å reise med buss og trikk i sone A. Lørdag hadde man en reisevekst på 20 prosent sammenlignet med samme dag året før, mens reiseveksten var på 29 prosent på søndagen. 

Fornøyde passasjerer

At stadig flere velger kollektivt når de skal ut og reise, og heller lar bilen stå gir gode forutsetninger for 2019. Stadig flere kjøper periodebillett, noe som kan bety at flere faste blir kollektivreisende. 

Kundetilfredsundersøkelser gjennomført i året vi har lagt bak oss, viser også at de reisende i hovedsak er fornøyde med kollektivtilbudet som er tilgjengelig. 

At flere reiser sammen er positivt for by- og nærmiljø over tid, da det er har en direkte positiv invirkning på alt fra luftkvalitet til miljøstøy. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.